Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

dr Michał Pietkiewicz

Doktor nauk prawnych

michal.pietkiewicz@uwm.edu.pl

1.    Główne obszary badawcze
Prawo międzynarodowe
Prawo kosmiczne


2.    Najważniejsze publikacje naukowe

Artykuły w czasopiśmie
1.    M. Pietkiewicz, Wolność słowa a wolność wyznania, Pedagogia ojcostwa, nr 1(10), 2015, s. 149-157, ISSN: 2082-3487.
2.    M. Pietkiewicz,  А.Ц. Степаненко, Попытки национального присвоения космического пространства и небесых тел, Международный научный жупнал инновационная наука, nr 5, 2016, s. 270-275, ISSN: 2410-6070.
3.    M. Pietkiewicz, Д.О. Грызлова, Психическое состояние лица во время совершения преступления, Международный научный журнал инновационная наука, nr 9, 2016, s. 237-244, ISSN: 2410-6070.
4.    M. Pietkiewicz, Pre-emptive war under international law, Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, nr 39, 2017,  s. 69-79, ISSN 0137-1126.
5.    M. Pietkiewicz, Borders of the Central Asian countries under the international law, Nowa Polityka Wschodnia, nr 4, 2017, s. 30-42; ISNN: 2084-3291.
6.    M. Pietkiewicz, The Military Doctrine of the Russian Federation, Polish Political Science Yearbook, 2018, 47 (3), s. 205-520; ISSN: 0208-7375.
7.    M. Pietkiewicz, M. Treder, Cyberstalking in social media – Polish view, Journal of Modern Science, nr 3, 2018 (38), s. 29-40; ISSN: 1734-2031.
8.    M. Pietkiewicz, Protection of the space environment against space debris pollution, Studia Prawnoustrojowe, 2019, 45, s. 215-227; ISSN: 1644-0412.


Publikacje zagraniczne i SCOPUS
1.    M. Pietkiewicz, The outer space - "private property, keep out", 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017: Modern Science: Conference proceedings, Volume II: Political Sciences Law, DOI: 10.5593/sgemsocial2017/12/S02.094, ISBN: 978-619-7408-14-0.
2.    M. Pietkiewicz, The main directions of EU environmental strategy, 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017: Ecology, Economics, Educatiojn and Legislation: Conference proceedings, Vol. 17, Issue 54: Education and Accreditation in Geosciences Environmental Legislation, Multilateral Relations and Funding Opportunities, DOI: 10.5593/sgem2017/54/S23.050, ISBN: 978-619-7408-11-9.
3.    M. Pietkiewicz, Space debris - a problem of mankind; 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017: Modern Science: Conference proceedings, Volume II: Political Sciences Law, DOI:10.5593/sgemsocial2017/12/S02.084; ISBN: 978-619-7408-14-0.
4.    M. Pietkiewicz, Space tourism law - a bier overview, 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017: Modern Science: Conference proceedings, Volume II: Political Sciences Law; DOI: 10.5593/sgemsocial2017/12/S02.085, ISBN: 978-619-7408-14-0.
5.    M. Pietkiewicz, European Union and Commonwealth of Independent States - protection of space environment, 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017: Ecology, Economics, Educatiojn and Legislation: Conference proceedings, Vol. 17, Issue 54: Education and Accreditation in Geosciences Environmental Legislation, Multilateral Relations and Funding Opportunities; DOI: 10.5593/sgem2017/54/S23.039, ISBN: 978-619-7408-11-9.
6.    M. Pietkiewicz, Domestic space law - Polish proposals, 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018: Conference proceedings, Volume 5, Modern Science, Iss. 1.1: Political Sciences Law, Finance, International Relations; DOI: 10.5593/sgemsocial2018H/11/S02.018; ISBN: 978-619-7408-30-0.
7.    M. Pietkiewicz, Domestic space law - Ukraine example, 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018: Conference proceedings, Volume 5, Modern Science, Iss. 1.1: Political Sciences Law, Finance, International Relations; DOI: 10.5593/sgemsocial2018H/11/S02.019; ISBN: 978-619-7408-30-0.
8.    M. Pietkiewicz, Domestic space of Russian Federation - an example of good legislation, 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018: Conference proceedings, Volume 5, Modern Science, Iss. 1.1: Political Sciences Law, Finance, International Relations; DOI: 10.5593/sgemsocial2018H/11/S02.039; ISBN: 978-619-7408-30-0.
9.    A. Klimach, K. Bagan-Kurluta, M. Pietkiewicz , R. Źróbek, Legal regulations concerning access to public waters - a comparative study, Sustainability, 2019, 11 (17), s. 1-16; ISSN: 2071-1050; DOI: 10.3390/su11174578
10.    M. Ogryzek, A. Klimach, D. Niekurzak, M. Pietkiewicz, Using Cartographic Documents to Provide Geoinformation on the Rights to Real Estate-Taking Poland as an Example, ISPRS International Journal of Geo-Information, 2019, 8, s. 1-15; ISSN: 2220-9964l, DOI: 10.3390/ijgi812053
11.    M. Pietkiewicz, A. Klimach, M. Ogryzek, Legal status of surface waters - comparative study on the example of lakes, Water, 2020, 12 (2), s. 1-12; ISSN: 2073-4441, DOI: 10.3390/w12020326.
12.    M. Pietkiewicz, Legal status of Caspian Sea - problem solved?, Marine Policy, vol 123, 2021, s. 1-9, ISSN: 0308-597X, DOI: 10.1016/j.marpol.2020.104321.
13.    M. Pietkiewicz, A. Klimach, Utility of the Forest Data Bank for forest management - polish case study and legal analysis, Scandinavian Journal of Forest Research, 37 (1), 2021, s. 83-91, ISSN: 0282-7581, DOI: 10.1080/02827581.2021.2005134
14.    M. Pietkiewicz, A. Klimach, Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach jako źródło informacji przy wykonywaniu czynności komorniczych, Studia Iuridica, (89), 2021 s. 176-188, ISSN: 0137-4346, DOI: 10.31338/2544-3135.si.2022-89.9.


Rozdział w monografii wieloautorskiej
1.    M. Pietkiewicz, Informatyzacja, a jakość administracji w Polsce, [w:] Współczesne uwarunkowania europeizacji i informatyzacji administracji, (red.) E. Jasiuk, G.P. Maj, Radom, 2013, s. 281-293, ISBN 978-83-62491-31-5.
2.    M. Pietkiewicz, Nawiązywanie stosunku pracy z cudzoziemcami spoza obszaru UE [w:] Świadczenie pracy jako przedmiot zobowiązania umownego, (red.) R. Frey, Kielce, 2014, ISBN 978-83-61240-55-6.
3.    M. Pietkiewicz, Solidarna odpowiedzialność inwestora względem podwykonawcy, [w:] Obrót powszechny i gospodarczy - problemy cywilnoprawne, (red.) I. Ramus, Kielce, 2014, s. 193-210, ISBN 978-83-7780-961-7.
4.    M. Pietkiewicz,, Korupcja i łapownictwo – międzynarodowe rozwiązania normatywne, [w:] Obrót powszechny i gospodarczy – problemy karnomaterialne i procesowe, (red.) I. Ramus, Kielce, 2014, s. 181-195, ISBN: 978-83-63634-00-1.
5.    M. Pietkiewicz, K. Domagała, Dyrektor Szkoły jako administrator danych osobowych, [w:] Wymiary ochrony informacji i polityki bezpieczeństwa państwo-prawo-społeczeństwo, (red.) M. Sitek, I. Niedziółka, A. Ukleja, Józefów, 2014, s. 23-47, ISBN 978-83-62753-44-4.
6.    M. Pietkiewicz, I. Ramus, Zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych najemcy i jego byłego małżonka a sądowy podział majątku wspólnego, [w:] Bezpieczeństwo jako podstawowa potrzeba człowieka, (red.) K. Flaga-Gieruszyńska, E. Cała-Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz, Gorzów Wielkopolski, 2014, s. 285-304, ISBN 978-83-63134-27-3.
7.    M. Pietkiewicz I. Ramus, Propozycja dostosowania przepisów regulujących zawieranie małżeństw do standardów Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, [w:] Obywatel - Państwo - Społeczność Międzynarodowa, (red.) E. Cała-Wacinkiewicz, K. Flaga-Gieruszyńska, D. Wacinkiewicz, Warszawa, 2014, s. 454-475, ISBN 978-83-255-6839-9.
8.    M. Pietkiewicz, M. Treder, Prawo rodziców do swobody religijnego wychowania dziecka w świetle uregulowań międzynarodowych, [w:] Wychowanie religijne i moralne, (red.) M. Różański, R. Sztychmiler, Olsztyn, 2015, s. 123-131, ISBN 978-83-62383-61-0.
9.    M. Pietkiewicz, Umowy zawierane na odległość - zagrożenia dla konsumentów, [w:] Współczesne zagrożenia - rzeczywistość czy fikcja? (red.) J. Zimny, Stalowa Wola, 2015, s. 481-492, ISBN 978-83-63835-29-3.
10.    M. Pietkiewicz, M. Treder, "Wychowanie w trzeźwości osób najmłodszych - regulacje prawne", [w:] Wychowanie w dobie współczesności. Wybrane  problemy, (red.) W. Kądziołka, Stalowa Wola, 2015, s. 243-259, ISBN 978-38-63835-28-6.
11.    M. Pietkiewicz, Oznakowanie środka spożywczego  a reklama i promocja środków odurzających, [w:] Przeciwdziałanie patologiom na rynku żywności, (red.) A. Lewkowicz, W. Pływaczewski, Szczytno, 2015, s. 251-269, ISBN 978-83-62383-59-7.
12.    Michał Pietkiewicz, Wobec poczucia bezkarności - specyfika przestępstw popełnianych za pośrednictwem Internetu, [w:] Praworządność: wczoraj – dziś – jutro, red. Jan Zimny, Stalowa Wola, 2015, s. 157-169, ISBN 978-83-63835-31-6.
13.    M. Pietkiewicz, K. Frąckowiak, Limitations of legal measures for combating maritime piracy in the contex of the 1982 United Nations Convention on the law of the sea, [w:] Организация Обединенных Наций: прошлое, настоящee, будущее, (red.) Е. Е. Тонков, Белгород, 2015, s. 54-62, ISBN 978-5-906520-50-0.
14.    M. Pietkiewicz, K. Domagała, National security strategy as seen in the example of the United States of America,  [w:] The safety of the individual and of the group in private and public law – a collection of studies, (red.) K. Flaga-Gieruszyńska, E. Cała – Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz, Gorzów Wielkopolski, 2015, s. 189-206, ISBN 978-83-63-134-71-6.
15.    M. Pietkiewicz, M. Treder, Umyślne ciężkie przestępstwo jako przesłanka niegodności dziedziczenia, [w:] Ochrona małżeństwa i rodziny w Polsce. Zagadnienia Prawne, (red.) J. Krzynówek, J. Krzywkowska, Olsztyn, 2015, s. 221-235, ISBN 978-83-62383-64-1.
16.    M. Pietkiewicz, Przeciwdziałanie uprowadzeniom dzieci w świetle prawa międzynarodowego, [w:] Oblicza ojcostwa. Wczoraj – dziś – jutro, (red.) J. Zimny, Stalowa Wola, 2015, s. 445 – 457, ISB 978-83-63835-39-2.
17.    M. Pietkiewicz, Problem karalności za przestępstwo niealimentacji, [w:] Prawo alimentacyjne. Zagadnienia systemowe i proceduralne. Tom 1, (red.) J. M. Łukasiewicz, I. Ramus, Toruń , 2015, s. 231-254, ISBN 978-83-8019-288-1.
18.    M. Pietkiewicz, Prawne aspekty ochrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej, [w:] Migracja – szansa czy zagrożenie?,( red.) J. Zimny, Stalowa Wola , 2015, s. 343-356, ISNN 978-83-63835-41-5.
19.    M. Pietkiewicz,  К.А. Белкина,  Вождение в нетрезвом виде, как глобальная проблема современности (анализ и сравнение Российскои Федерации и Руспублики Польши), [w:] Современная наука: теоретический и практический взгляд, часть 3, (red.) Сукиасян Асатур Альбертович, Тюмень, 2016, s. 192-198, ISBN 978-5-906869-10-4.
20.    M. Pietkiewicz, Przegląd międzynarodowych instrumentów  ochrony praw rodziny, [w:] Instytucja małżeństwa - wyzwanie dla ustawodawcy, (red.) M.  Różański, J. Krzynówek, L. Krzyżak, Olsztyn, 2016, s. 95-104, ISBN 978-83-62383-90-0.
21.    M. Pietkiewicz, Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawców majątkowych – uwagi krytyczne, [w:] Patologie na rynku nieruchomości. Przyczyny, przejawy, przeciwdziałanie, (red.) W. Pływaczewski, R. Źróbek, Olsztyn, 2016, s. 92-106, ISBN 978-83-62383-71-9.
22.    M. Pietkiewicz, Space Security - comparative characteristics of Roscosmos and NASA Legal Status, [w:] Selected issues of the global security, (red.) Małgorzata Szwejkowska, Olsztyn, 2017,  s. 105-114, ISBN: 978-83-65677-19-8.
23.    M. Pietkiewicz, Spory międzynarodowe w przestrzeni kosmicznej, [w:] Ius cogens, soft law - dwa bieguny prawa międzynarodowego publicznego, red. (red.) B. Kuźniak, M. Ingeleviè-Citak, Kraków, 2017,  s. 267-279, ISBN: 978-83-233-4310-3.
24.    M. Pietkiewicz, Administrative responsibility for driving vehicles under the influence of alcohol or drugs in the EU countries and the former Soviet republics: comparative analysis, [w:] Nauki społeczne i ekonomiczne - węzłowe zagadnienia, (red.) J. Żylińska, I, Przychocka, Warszawa, 2017,  s. 567-580, ISBN: 978-83-62250-39-4.
25.    M. Pietkiewicz, Pravovoj status kosmonavtov v meždunarodnom prave: sravnitel'no-pravovoj aspekt [artykuł w języku rosyjskim] [w:] Sovremennye problemy meždunarodnogo kosmičeskogo i vozdušnogo prava : materialy kruglogo stola XV Meždunarodnogo kongressa "Bliŝenkovskie čteniâ", (red.) A.H. Abašidze, A.M. Solncev, N.N. Emel'ânova, Moskwa 2018, s. 98-109, ISBN: 978-5-209-08640-6.

3.    Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach (wybrane)
1.    Konferencja Badań Kosmicznych, 21 października 2016, Uniwersytet Gdański
2.    Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej, 17–18 listopada 2016 r., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
3.    15th International Blischenko Congress, 22 kwietnia 2017 r., RUDN University
4.    Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo Wewnętrzne Państwa. Synergia Zagrożeń Wielowymiarowy Aspekt Terroryzmu. ISoS’17”, 26 - 27 kwietnia 2017, Uniwersytet Opolski
5.    Konferencja Badań Kosmicznych "Polski Kodeks Kosmiczny 3..2..1,, START!", 11 stycznia 2018 r., Uniwersytet Gdański
6.    Międzynarodowa VII Konferencja Prawa Lotniczego i Kosmicznego oraz Technologii nt. "Bezpieczeństwo w międzynarodowym i krajowym prawie lotniczym i kosmicznym", 10-11 kwietnia 2019 r., Uniwersytet Rzeszowski
7.    Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Polska Nauka Prawa Międzynarodowego - dziedzictwo przeszłości i wyzwania współczesności" połączonej ze zjazdem Katedr i Zakładów Prawa Międzynarodowego, 8-10 maja 2019 r., Katolicki Uniwersytet Lubelski
8.    II Konferencja Górnictwa Kosmicznego, 20 maja 2019 r., Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
9.    IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Wolność wypowiedzi w międzynarodowych i krajowych systemach ochrony praw człowieka", 27 maja 2019 r., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
10.    III Konferencja Górnictwa Kosmicznego, 26 listopada 2020 r., Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

4.    Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową albo organizacyjną
Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie III stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej


5.    Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych
Członkostwo w International Law Association (ILA)
Członkostwo European Centre for Space Law (ECSL)


6.    Redaktor czasopism naukowych
Acta Scientiarum Polonorum, seria Administratio Locorum, ISSN 1644-0749, ISSN (online) 2450-0771; redaktor tematyczny w zakresie prawa
Siberian Law Review ISSN 2658-7602,
Lampung Journal of International Law, P-ISSN:  2656-6532, E-ISSN: 2723-2603


7.    Projekty naukowe
Kierownik projektu pt. (de)militaryzacja przestrzeni kosmicznej. w ramach konkursu MINIATURA 5 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki

8.    Działalność zawodowa

Adwokat
Przewodniczący Warmińsko – Mazurskiej Komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych w Olsztynie,
Przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego Izby Adwokackiej w Olsztynie.
Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Olsztynie,
Prowadzący zajęcia szkoleniowe dla aplikantów Izby Adwokackiej w Olsztynie oraz wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury,
Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie,

Znajdziesz nas tutaj