Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Zespół Badawczy Prawa Energii Jądrowej

Zespół badawczy prawa energii jądrowej Instytutu Prawa i Administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku jako jedyny w Polsce prowadzi działalność naukowo-badawczą w zakresie regulacji związanych z energetyką jądrową oraz bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną. Efekty tej działalności wpływają na zmiany polskich przepisów ustrojowych, materialnych oraz procesowych w obszarze prawa energii jądrowej, w tym Prawa atomowego. Zmiany te mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie administracji publicznej, gospodarkę, w tym na stan bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

dr Łukasz Młynarkiewicz (wybrane publikacje):

- Decyzja zasadnicza w procesie przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej, Sopot 2020

 

- Implementacja wybranych zasad bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w polskim prawie atomowym, „Studia Iuridica” 2021, nr 87

Szerzej zobacz: https://pia.apsl.edu.pl/instytut-prawa-i-administracji/instytut/pracownicy/dr-lukasz-mlynarkiewicz

 

dr Tomasz Nowacki (wybrane publikacje):

- Opinie Prezesa PAA, o których mowa w art. 36a i 39b ustawy – Prawo atomowe jako przykład pre-licencjonowania obiektów jądrowych, „Studia Iuridica” 2020, t. 87;
- Ograniczenie autonomii Prezesa PAA, „Przegląd Sejmowy” 2018, nr 4
- O potrzebie przywrócenia właściwego statusu Radzie do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej, „Krytyka Prawa” 2021, nr 3

Szerzej zobacz: https://pia.apsl.edu.pl/instytut-prawa-i-administracji/instytut/pracownicy/dr-tomasz-nowacki

 

W 2012 r. dr T. Nowacki współtworzył również dla Komisji Europejskiej raport nt. procedur licencjonowania obiektów jądrowych w Unii Europejskiej: Philippe&Partners, Survey of licensing procedures for new nuclear installations in EU countries, Bruksela 2012, ss. 146.

Inne:

1.    Nowacki T. R., Aktualizacja programu polskiej energetyki jądrowej – nowe wyzwania na nowe czasy, Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna 2020, nr 3-4, s. 7-11. https://www.gov.pl/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-3-42020

2. Nowacki T. R., Energetyka jądrowa. Szybki zysk czy tania energia dla następnych pokoleń?, Wszystko co najważniejsze 10/2019. https://wszystkoconajwazniejsze.pl/tomasz-nowacki-energetyka-jadrowa-szybki-zysk-czy-tania-energia-dla-nastepnych-pokolen/

3. Nowacki T. R., Polski program jądrowy, Energia Elektryczna 2015, nr 5, s. 14-18.

Znajdziesz nas tutaj