Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Zespół Badawczy Prawa Karnego

Zespół Badawczy Prawa Karnego tworzy grupa pracowników Instytutu Prawa i Administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku prowadzących badania naukowe w zakresie prawa karnego materialnego, procedury karnej i prawa karnego wykonawczego.

dr hab. Filip Ciepły, prof. ucz.
Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień prawa karnego, polityki kryminalnej i polityki karnej. Obszary badawcze obejmują w tym zakresie w szczególności aksjologię prawa karnego, funkcje i zasady prawa karnego, konstytucyjne przesłanki penalizacji. W swoich publikacjach naukowych porusza także zagadnienia zasad i dyrektyw wymiaru kary, kontratypów, środków zabezpieczających, mowy nienawiści. Jest autorem publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu prawa karnego.

 


mgr Michał Lasota
Badania naukowe obejmują przede wszystkim prawo karne wykonawcze, postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne, historię wymiaru sprawiedliwości i wykładnię prawa karnego.


mgr Bartłomiej Nałęcz
Obszary badań naukowych obejmują przede wszystkim materię z zakresu prawa karnego. Szczególną uwagę poświęca problematyce kontratypów i prawa sportowego.


mgr Radosław Pietrzak
Zakres badań obejmuje zagadnienia związane z prawem karnym. W swoich badaniach skupia się w szczególności na prawie karnym wojskowym.

 

Znajdziesz nas tutaj