Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Zespół Badawczy Prawa Karnego

Zespół Badawczy Prawa Karnego tworzy grupa pracowników Instytutu Prawa i Administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku prowadzących badania naukowe w zakresie prawa karnego materialnego, procedury karnej i prawa karnego wykonawczego.


mgr Michał Lasota
Badania naukowe obejmują przede wszystkim prawo karne wykonawcze, postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne, historię wymiaru sprawiedliwości i wykładnię prawa karnego.


mgr Bartłomiej Nałęcz
Obszary badań naukowych obejmują przede wszystkim materię z zakresu prawa karnego. Szczególną uwagę poświęca problematyce kontratypów i prawa sportowego.

Znajdziesz nas tutaj