Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Literacki Klub Prawniczy

Literacki Klub Prawniczy

Literacki Klub Prawniczy (LKP) jest wspólną inicjatywą pracowników badawczo-dydaktycznych i studentów Instytutu Prawa i Administracji. Klub rozpoczął działalność w marcu 2022 roku. Jego głównym celem będzie skupienie osób zainteresowanych różnymi obszarami literatury, w tym przede wszystkim z zakresu nauk prawnych, ale również z zakresu szeroko rozumianych nauk społecznych. Otwarta i bardzo pojemna formuła funkcjonowania Klubu, niewątpliwie, pomieści także rozmowy i spotkania poświęcone książkom beletrystycznym, wyróżniającym się tomikom poezji, czy literaturze faktu i reportażom. Przedmiotem zainteresowania klubowiczów będą przede wszystkim nowości wydawnicze, które będą pozyskiwane w ramach współpracy z Biblioteką Naukową IPiA (https://pia.apsl.edu.pl/instytut-prawa-i-administracji/biblioteka-naukowa-ipia)
Formuła dostępu do LKP pozostaje otwarta. Przynależność do Klubu uzyskuje się poprzez fakt uczestnictwa w dyskusjach organizowanych w jego ramach lub pracy organizacyjnej na jego rzecz. Opiekunami LKP - po stronie nauczycieli akademickich - są: dr hab. Mikołaj Tarkowski, prof. ucz, dr Marcin Czechowski oraz mgr Natalia Pliszka. Po stronie studentów powołuje się w trybie stałym i ad hoc koordynatorów. LKP posiada profil na FB:

https://www.facebook.com/LiterackiKlubPrawniczy

Nadrzędny cel LKP w postaci skupiania osób lubiących literaturę prawniczą i nie tylko, uzupełniony jest o inne umiejętności, które mogą pozyskać aktywni członkowie Klubu. W tym miejscu warto przede wszystkim podkreślić możliwość pozyskania praktyki z zakresu moderowania dyskusji w wielu obszarach wiedzy, a także podniesienie poziomu umiejętności retorycznych. Nie bez znaczenia jest również szansa uczestniczenia w procesie tworzenia relacji i transmisji z dyskusji i spotkań przygotowywanych przez LKP.
Działalność Klubu przewiduje trzy podstawowe obszary aktywności:
1) przeprowadzanie spotkań autorskich;
2) organizowanie dyskusji wokół wybranych tytułów wydawniczych;
3) rejestrowanie i upublicznianie w formie cyfrowej transmisji i relacji z wydarzeń organizowanych przez LKP.

Znajdziesz nas tutaj