Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

mgr Piotr Skorek

Magister prawa

email: piotr.skorek@apsl.edu.pl

1.    Główne obszary badawcze:

- Historia myśli polityczno-prawnej
- Postępowanie cywilne 
- Prawo handlowe 

2.    Publikacje naukowe:

1.    „Wadliwe czynności organów osoby prawnej, a możliwość zastosowania wobec nich analogii z czynności dokonywanych przez pełnomocnika” opublikowany w Kortowskim Przeglądzie Prawniczym, nr 4/2016, Olsztyn 2016, ISSN 2300-4673
2.    „Odpowiedzialność cywilno-prawna zawodnika za niewykonanie kontraktu” materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Współczesne Wyzwania Prawa Cywilnego i Karnego” UWM Olsztyn 2016
3.    „Wykonywanie Kary Kryminalnej w II RP” materiały z konferencji „Cele wykonywania kary izolacyjnej” UWM Olsztyn 2017 
4.    „The impact of morality on the state of law according to Lon Luvois Fuller’s Concept” opublikowany w publikacji pokonferencyjnej „Нравственные императивы в праве, науке и культуре” (Moralne Imperatywy w Prawie, Nauce i Kulturze), Biełgorod  2017 r. (Rosja)
5.    „Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody powstałe podczas przeszukania” opublikowany w KPP Monografie Blaski i cienie przeszukania. Węzłowe problemy procesowo kryminalistyczne, Olsztyn 2018, ISBN: 978-83-65992-18-5

3.    Wygłoszone referaty na międzynarodowych i krajowych konferencjach:

1.    Konferencja naukowa pt. "Współczesne wyzwania prawa cywilnego i karnego”, Olsztyn 2016. Temat wystąpienia: „Odpowiedzialność cywilno-prawna zawodnika za niewykonanie kontraktu” 
2.    „Нравственные императивы в праве, науке и культуре” (Moralne Imperatywy w Prawie, Nauce i Kulturze), Biełgorod  2017 r. (Rosja). Temat wystąpienia: „The impact of morality on the state of law according to Lon Luvois Fuller’s Concept”.
3.    Konferencja naukowa pt. „Blaski i cienie przeszukania. Węzłowe problemy procesowo kryminalistyczne, Olsztyn 2018”. Temat wystąpienia: „Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody powstałe podczas przeszukania”

4.    Działalność zawodowa:

1.    absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
2.    aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku 
3.    redaktor newslettera samorządowego, wydawanego przez Związek Gmin Pomorskich oraz Kancelarię Prawną SBP Sykuna Barczewski Partnerzy z siedzibą w Sopocie.
4.    specjalista ds. zamówień publicznych 

Znajdziesz nas tutaj