Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

O Instytucie

Instytut rozpoczął działalność 1 października 2019 roku, wraz z uruchomieniem w Akademii Pomorskiej w Słupsku prawniczych jednolitych studiów magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych). Funkcję Dyrektora pełni prof. dr hab. dr h.c. Dariusz Szpoper. Jego zastępcami są: prof. dr hab. Przemysław Dąbrowski – odpowiedzialny za sprawy naukowe i dr hab. Mikołaj Tarkowski, prof. AP – któremu podlegają kwestie dydaktyczne. W ramach Instytutu działają także dwa Zakłady: Prawa (kierownik dr Anita Lutkiewicz-Rucińska, prof. AP) oraz Administracji (kierownik dr hab. Anna Korzeniewska-Lasota, prof. AP).

Strategia Instytutu, zgodna z misją, wizją rozwoju i strategią Akademii Pomorskiej w Słupsku na lata 2021-2026, opiera się na trzech fundamentalnych filarach: naukowym, dydaktycznym oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym i popularyzującym naukę, mających na celu rozwój Instytutu i stworzenie z niego renomowanego ośrodka badawczo-dydaktycznego tak w skali ogólnopolskiej jak i międzynarodowej.

 

 

 

Znajdziesz nas tutaj