Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

mgr Michał Lasota

Magister Prawa

michal.lasota@apsl.edu.pl

1. Główne obszary badawcze:
- prawo karne wykonawcze,
- postępowanie karne,
- postępowanie dyscyplinarne,
- historia wymiaru sprawiedliwości,
- wykładnia prawa.

2. Działalność zawodowa:
- sędzia Sądu Okręgowego w Elblągu, orzekający w Sekcji ds. Penitencjarnych i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych II Wydziału   Karnego i w VI Wydziale Karnym Odwoławczym,
- prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie i Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych;

Znajdziesz nas tutaj