Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Zajęcia dydaktyczne (organizacja, odwołane, przełożone)

- Zajęcia z mgr Dawidem Bągartem z przedmiotu Doktryny polityczno-prawne dla administracji sps III rok, studia niestacjonarne zostają przełożone z 15.01.2021 r. godz. 18:00 - 20:25 na 30.01.2021 r. godz. 18:00 - 20:25.

- Wykład z dr A. Lutkiewicz-Rucińską na II roku JSM Prawo niestacjonarne z Podstaw prawa cywilnego, przypadający w planie na niedzielę 17.01.2021 r., w godz. 8:00- 9:35, odbędzie się w niedzielę 24.01.2021 r. w godz. 13:00-14:35.
Uwaga: przesunięciu ulega jedynie termin wykładu. Ćwiczenia, które  przypadają w planie na niedzielę 17.01.2021 r., w godz. 9,40-11,15, odbędą się zgodnie z planem.

17.01.2021 r.
Administracja I SDS (niestacjonarna)
Dodaje się 3h ćwiczeń dr. O. Kaneckiego z historii myśli ustrojowo-administracyjnej w godz. 9.40-11.15 oraz 18.00-18.45.

17.01.2021 r.
Prawo I JSM (niestacjonarne)
Dodaje się 2h wykładu z prawa konstytucyjnego dr. T. Nowackiego w godz.14.40 - 16.15.

- Zajęcia z przedmiotu "E-Administracja" prowadzone przez mgr. Adama Ćwikłę dla kierunku Administracja SPS II, będą się odbywały w piątki od 16:20 - 17:55 w dniach: 8.01; 15.01; 22.01 (16:20-17:05).

- Zajęcia z języka rosyjskiego:

- Linki do zajęć z języków obcych:

- Zajęcia na Prawie I rok (dla obu grup): Wstęp do prawoznawstwa, 9:35- 12:05, Wykład Prof. A. Korzeniewska-Lasota, odbywać się będą wyłącznie w następujące środy: 27.01

- zajęcia mgr Tomasz Ćwil

- Zajęcia na I roku Administracji SPS: Psychologia społeczna, ćw. mgr. Halszka Antoniewicz, będą odbywać się w piątki w godz. 8.00-9.35), zaś przedmiot Nauka administracji z elementami teorii i zarządzania, W., dr M. Pułło, poniedziałki, g. 17:10-18:45

- Zajęcia na III roku Administracji SPS: Legislacja Administracyjna, dr R. Kuligowski, będą odbywać się w poniedziałki; 18:00-19:35.

Znajdziesz nas tutaj