Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne

Skład Rady:

prof. dr hab. dr h.c. Dariusz Szpoper
prof. dr hab. Przemysław Dąbrowski – przewodniczący
dr hab. Marcin Glicz, prof. AP
dr hab. Mikołaj Tarkowski, prof. AP
dr hab. Anna Korzeniewska-Lasota, prof. AP
mgr Maciej Helmin – sekretarz

 

Terminy posiedzeń Rady w roku akademickim 2022/2023:

- 13 I 2023; 10 II 2023; 17 III 2023; 14 IV 2023; 19 V 2023; 16 VI 2023; 29 IX 2023.

 

Link do aktów prawnych i dokumentów:

https://www.apsl.edu.pl/doktoranci-doktoraty/doktoraty/regulamin-rad

 

Znajdziesz nas tutaj