Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
dr Anna Skolimowska

dr Anna Skolimowska

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne

email: anna.skolimowska@apsl.edu.pl

1. Główne obszary badawcze


- prawo finansowe
- prawo podatkowe
- prawo nieruchomości 

2. Publikacje naukowe


1.    Skolimowska A., Charakterystyka, klasyfikacja i funkcje instrumentów finansowych, Ełk 2019 r., Civitas Et Lex nr 2/2019,         
2.    Skolimowska A., Podatek od transakcji finansowych, Olsztyn 2017, [w] Prawo rynku finansowego jako nowa specjalizacja badawcza, p-ISBN 978-83-947769-9-2
3.    Lemonnier M., Skolimowska A., Opodatkowanie przychodów powstałych z pochodnych instrumentów finansowych, Olsztyn 2016, [w] Prawo a ekonomia - alianse w budowie efektywnego państwa, p-ISBN: 978-83-62383-79-5
4.    Skolimowska A., Ryzyko inwestowania na rynku finansowym, Olsztyn 2015, Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania Olsztyn 27 -28 Kwietnia 2015, p-ISBN: 978-83-63040-29-1
5.    Skolimowska A., Ujęcie ekonomiczne i prawne deficytu budżetowego, Olsztyn 2015, Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania Olsztyn 27 -28 Kwietnia 2015, p-ISBN: 978-83-63040-29-1
6.    Skolimowska A., Nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce, Olsztyn 2015, W: XLIV Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania Olsztyn 27 -28 Kwietnia 2015, p-ISBN: 978-83-63040-29-1
7.    Praszkiewicz A., Skolimowska A., Status prawny Komisji Nadzoru Finansowego, Olsztyn 2015, Kortowski Przegląd Prawniczy. Nr 3/2015, ISSN 2300-467 

3. Wybrane wygłoszone referaty na międzynarodowych i krajowych konferencjach


- III OKN Współczesne problemy prawa medycznego. Temat wystąpienia: Prawne aspekty wykorzystania komórek macierzystych 
- I OKN Współczesne wyzwania prawa podatkowego. Temat wystąpienia: Kontrowersje wokół opodatkowania narządów i tkanek człowiek 
- IV OKN Rynek finansowy jako wyzwanie dla ustawodawcy. Temat wystąpienia: Rynek nieruchomości jako sektor rynku finansowego  
- OKN Za granicą życia... prawne aspekty śmierci. Temat wystąpienia: Prawne środki ochrony osób cierpiących na choroby psychiczne przed popełnieniem samobójstwa. 
- III OKN Prawo rynku finansowego jako odrębna gałąź prawa. Temat wystąpienia: Prawo rynku finansowego jako odrębna gałąź prawa z perspektywy prawa podatkowego 
- I OKN Funkcjonowanie rynków finansowych z perspektywy prawo- porównawczej. Temat wystąpienia: Charakterystyka rynku finansowego w Rumunii
- OKN 50 lat funkcjonowania Kodeksu Cywilnego w Polsce. Temat wystąpienia: Dekodyfikacja Kodeksu Cywilnego na przykładzie umowy rachunku bankowego 
- OKN Umowy cywilnoprawne w prawie podatkowym. Temat wystąpienia: Wadliwość czynności prawnych i jej skutki na gruncie prawa podatkowego 
- Międzynarodowa Konferencja Trans-border Cooperation of Public Adminsitration Temat wystąpienia: Small border traffic 

 4. Działalność zawodowa


1.    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 
2.    Kancelaria Prawna Marcin Adamczyk, Jerzy Jankowski i partnerzy.
3.    Urząd Miasta Olsztyna, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych. 
4.    Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, Księgowy. 

Znajdziesz nas tutaj