Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Prawo

Prawo jednolite studia magisterskie

Czy warto studiować prawo:

https://www.youtube.com/watch?v=HDgEin2BYtU

 

Studia prawnicze to kuźnia przyszłych prawników: sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników. To kierunek, który daje absolwentowi nie tylko znakomitą wiedzę teoretyczną z zakresu poszczególnych dyscyplin prawa, ale także umiejętności praktyczne w zakresie tworzenia, obowiązywania, interpretacji i stosowania prawa.
Ukończenie studiów prawniczych otwiera przed absolwentem rozległe możliwości znalezienia ciekawej, dobrze płatnej i prestiżowej pracy. Dla wielu osób to początek prawniczej kariery, do której droga wiedzie przez aplikacje. Dla innych ukończenie prawa stanowi przygotowanie do pełnienia funkcji w instytucjach oraz organizacjach publicznych i niepublicznych wymagających posiadania wiedzy prawniczej. Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę w urzędach administracji rządowej i samorządowej, służbach mundurowych, instytucjach europejskich, działach prawnych firm prywatnych i państwowych, a także jako specjaliści w fundacjach, stowarzyszeniach, bankach czy firmach ubezpieczeniowych.
Absolwent prawa ma również możliwość występowania w roli negocjatora albo mediatora w sytuacjach, w których prawo wskazuje mediację jako zalecany sposób rozstrzygania sporów prawnych. Może też pracować w sądzie jako asystent sędziego.
Na kierunku prawo wdrażamy do wykonywania wielu zawodów prawniczych. Koncentrujemy się w szczególności na przygotowaniu przyszłych absolwentów do egzaminów na aplikację sędziowską, prokuratorską, adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą.
Naszą zaletą jest łączenie przekazywania wiedzy teoretycznej z nauczaniem praktycznym. Zajęcia prowadzimy interaktywnie, w postaci symulacji rozpraw sądowych, warsztatów mediacyjnych i krasomówczych, a także poza murami uczelni, np. w sądach czy areszcie śledczym.
Kierunek prawo otrzymał prestiżowy Certyfikat akredytacyjny „Studia z Przyszłością 2020”. Jest on przyznawany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego dla niezwykle wartościowych kierunków, których nowoczesny program jest przystosowany do potrzeb rynku pracy oraz gwarantuje wysoką jakość kształcenia studentów. Na trzysta złożonych przez uczelnie wyższe wniosków, Certyfikat otrzymało siedemdziesiąt kierunków studiów. Ponadto, kierunek prawo został wyróżniony także Certyfikatem nadzwyczajnym za najwyższą liczbę punktów rankingowych.

 

Znajdziesz nas tutaj