Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

BIURO KARIER IPiA

Biuro Karier IPiA swoją działalność rozpoczęło z dniem 1 kwietnia 2021 roku. Jego zadaniem jest stałe pozyskiwanie nowych ofert praktyk i staży dla studentów Instytutu. Biuro ściśle współpracuje z Akademickim Biurem Karier Akademii Pomorskiej w Słupsku w zakresie podpisywania umów dotyczących współpracy. W skład Biura wchodzą:


prof. dr hab. Przemysław Dąbrowski – kierownik Biura
mgr Małgorzata Kubiak
mgr Adam Ostrowski
mgr Dawid Bągart – sekretarz Biura


Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, wskazane poniżej instytucje/podmioty mogą przyjąć na staż lub praktykę tylko jedną osobę (wyjątki w nawiasach). Ponadto, w zależności od rozwoju w/w sytuacji zasady odbywania praktyk/staży w okresie wakacyjnym, mogą ulec zmianie.
Studenci zainteresowani konkretną wakacyjną praktyką/stażem, w pierwszej kolejności proszeni są o kontakt z Biurem Karier IPiA (kariera.ipia@apsl.edu.pl). Decyduje porządek zgłoszeń. Prosimy także o podanie miesiąca/miesięcy odbycia praktyki/stażu.

Oferta będzie stale aktualizowana. Prosimy o śledzenie strony.

Oferta praktyk dla studentów administracji IPiA w okresie wakacyjnym 2021 roku (lipiec-wrzesień):    

1.    Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku (dwie osoby)
4.    Redakcja „Głos Pomorza” (dwie osoby)

3.     Komenda Powiatowa Policji w Sławnie
5.    Urząd Miejski w Miastku (dwie osoby, po 15 V)
6.    Urząd Miejski w Sławnie
7.    Urząd Miejski w Łebie
8.    Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie
9.    Urząd Gminy w Sławnie (wrzesień)
10.    Urząd Gminy w Dębnicy Kaszubskiej (lipiec i sierpień)
11.    Urząd Gminy w Parchowie (co najmniej dwie osoby)
12.    Urząd Gminy Słupsk (jedna osoba - w zależności od sytuacji epidemiologicznej)
13.    Urząd Gminy Główczyce
14.    Sąd Okręgowy w Słupsku
15.    Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Piątak w Ustce (co najmniej dwie osoby)
16.    Sąd Rejonowy w Miastku
17.    IV Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich SR Słupsk

18. Urząd Gminy Kobylnica (dwie osoby w sierpniu)

19. Starostwo Powiatowe w Sławnie

20. Urząd Gminy w Ustce

22. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim

Prosimy o zapoznanie się zasadami odbywania praktyk na stronie:

https://pia.apsl.edu.pl/instytut-prawa-i-administracji/studenci-i-absolwenci/praktyki-staze

Oferta dobrowolnych staży dla studentów prawa IPiA w okresie wakacyjnym 2021 roku (lipiec-wrzesień):


1.    Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku
2.    Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
3.    Prokuratura Rejonowa w Słupsku (dwie osoby w każdym miesiącu wakacyjnym, 1 osoba w sierpniu)
4.    Prokuratura Rejonowa w Bytowie
5.    Prokuratura Rejonowa w Człuchowie
6.    Prokuratura Rejonowa w Lęborku
7.    Prokuratura Rejonowa w Chojnicach
8.    Prokuratura Rejonowa w Miastku
9.    Żuraw Adwokaci w Szczecinie (co najmniej dwie osoby)
10.    Kancelaria adwokacka Adwokat Martyna Matyjas-Błaszczyk w Szczecinie (co najmniej dwie osoby)

11. Kancelaria adwokacka Adwokat Karolina Werema-Karłuk w Szczecinie (w miesiącach: czerwiec i sierpień)

12. Kancelaria Adwokacka Wierzbiński i Wierzbiński w Szczecinie

13. Kancelaria adwokacka Adwokat Monika Zajda- Pawlik w Szczecinie

14. Kancelaria Komornika Sądowego Marcina Borka w Sławnie

15. Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Prusak w Słupsku

16. Kancelarie Komornicze w Gdańsku (wskazania Kancelarii dokonuje studentka/student)

17. Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Modzelewska w Ustce

18. Kancelaria Prawna Piotr Kawałek w Słupsku

19. Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Sychowski w Koszalinie

20. Kancelaria Adwokacka Bartosz Karol Rumiński w Słupsku

21. Kancelaria Komornika Sądowego Tomasza Zygmańskiego w Szczecinie

22. Kancelaria Komornika Sądowego Katarzyny Karweckiej w Szczecinie

23. Kancelaria Komornika Sądowego Joanny Wróblewskiej w Szczecinie

24. Kancelaria Komornika Sądowego Magdaleny Maślak-Piętki w Świnoujściu

25. Kancelaria Komornika Sądowego Grzegorza Mrowińskiego w Koszalinie

26. Kancelaria Komornika Sądowego Dawida Opasa w Kamieniu Pomorskim

27. Kancelaria nr II Komornika Sądowego Łukasza Napierały w Skwierzynie

28. Urząd Gminy w Ustce

30. Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Pohl w Lęborku

31. Kancelaria Radcy Prawnego Marta Kozłowska w Lęborku

32. Kancelaria Adwokacka Adwokat Paweł Szmurło w Bytowie

33. Kancelaria Radców Prawnych Aleksandra Gibuła i Wspólnicy (od 21 VI do 30 IX)

34. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim

Prosimy o zapoznanie się zasadami odbywania staży na stronie:

https://pia.apsl.edu.pl/instytut-prawa-i-administracji/studenci-i-absolwenci/praktyki-staze

 

 

 

 

Znajdziesz nas tutaj