Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

dr Łukasz Młynarkiewicz

Doktor nauk prawnych

email: lukasz.mlynarkiewicz@apsl.edu.pl

1.    Główne obszary badawcze


- Postępowanie administracyjne 

- Prawo energetyczne 

- Prawo atomowe

- Prawo ochrony środowiska, oceny oddziaływania na środowisko

2.    Najważniejsze publikacje naukowe


1)    Młynarkiewicz Ł. (2019), Discussion Report of the Fourth Working Session. Recent developments in international nuclear law [w:] U. Feldmann, Ch. Raetzke, M. Ruttloff (red.), Nuclear Law in Motion, wyd. Nomos Publishers, Baden-Baden, s. 209-213.
2)    Młynarkiewicz Ł. (2016), Discussion Report of the Fourth Working Session – Nuclear Liability [w:] News from the Front Lines of Nuclear Law. Aus der Werkstatt des Nuklearrechts, red. Ch. Raetzke, A. Frank, Ulrike Feldmann, wyd. Nomos Publishers, Baden-Baden 2016, s. 359-365.
3)    Młynarkiewicz Ł. (2015), Legal dimensions of the concept of good administration in the European Union [w:] Administrative Law and Science in the European Context. Vol. 1, red. J. Sługocki, Szczecin 2015, s. 41-49.
4)    Młynarkiewicz Ł. (2015), Odmowa udostępniania informacji publicznej przetworzonej [w:] Jawność w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 464-479.
5)    Młynarkiewicz Ł., Skóra A. (2015), Problem dyskrecjonalności organu administracji publicznej a wyznaczanie współuczestników w sprawach o ustalenie warunków zabudowy [w:] Dyskrecjonalność w prawie administracyjnym, red. K. Ziemski, M. Jędrzejczak, Poznań 2015, s. 139-152.
6)    Młynarkiewicz Ł. (2014), Discussion Report of the Second Working Session – Nuclear New-Build [w:] Nuclear Law in the EU and Beyond – Atomrecht in Deutschland, der EU und Weltweit, red. Ch. Raetzke, wyd. Nomos Publishers, Baden-Baden 2014, s. 275-277.
7)    Młynarkiewicz Ł. (2014), Postępowanie administracyjne w sprawie lokalizacji elektrowni jądrowej w Polsce [w:] Obrót powszechny i gospodarczy. Problemy publicznoprawne i ekonomiczne, red. I. Ramus, Kielce 2014, s. 319-341.
8)    Młynarkiewicz Ł. (2014), Zadania własne gminy oraz pozycja organu wykonawczego wobec planowania energetycznego na obszarze gminy [w:] Pozycja ustrojowa organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, red. M. Stec, K. Małysa-Sulińska, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 231-255.
9)    Młynarkiewicz Ł. (2014), Regulacje samorządowe oraz przykłady dobrych praktyk w obszarze konsultacji społecznych w Polsce i za granicą [w:] Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 803-820.
10)    Młynarkiewicz Ł., Skóra A. (2013), European Administrative Space: The Place of Polish Public Administration After Accession to the EU [w:] Akdeniz IIBF Dergisi – Akdeniz University’s Journal of Faculty of Economics & Administrative Science, t. 13, nr 25, Antalya 2013, s. 262-280.
11)    Młynarkiewicz Ł. (2013), Public awareness and stakeholder engagement in India’s nuclear energy regulatory process [w:] International Jorunal of Nuclear Law, tom 4, nr 1 (78), wyd. Inderscience Publishers, UK 2013, s. 78–94.
12)    Młynarkiewicz Ł., Rybicki M. (2012), Strategie działania Think Tanków, czyli o różnych formach komunikacji ze społeczeństwem [w:] Zagadnienie Think Tanków w ujęciu interdyscyplinarnym, red. T. Bąkowski, J. Szlachetko, Gdańsk 2012, s. 221-233.
13)    Młynarkiewicz Ł. (2010), Sądownictwo wojskowe w dobie II Wojny Światowej, czyli o losach podziemnej Temidy Polskiego Państwa Podziemnego [w:] Ogólnopolskie Pismo Studentów i Doktorantów Nauk Prawnych, tom II, z. 2, Toruń 2010, s. 4-11.

3.    Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach


1)    Referat: Rygor natychmiastowej wykonalności dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ogólnopolska konferencja naukowa: Oceny oddziaływania na środowisko w kontekście zrównoważonego rozwoju inwestycyjnego Polski, 20-22.03.2019, Ustka, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz Akademia Pomorska w Słupsku.
2)    Referat: Strategic and site environmental impact assessments for the first NPP in Poland, międzynarodowa konferencja: World Nuclear Spotlight: Poland, 20.11.2018, World Nuclear Association oraz Ministerstwo Energii RP.
3)    Referat: Doświadczenia Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie postępowań środowiskowych dla obiektów energetyki jądrowej, polsko-francuskie seminarium: „Energetyka jądrowa, a środowisko”, 13.06.2018, Warszawa, seminarium zorganizowane przez Ministerstwo Energii, Francuską Agencję ds. Jądrowej Współpracy Międzynarodowej (AFNI) i Ambasadę Francji w Polsce.
4)    Referat: Summary of key findings. Comparative Analysis of Political Shutdown Risk, międzynarodowa konferencja: XXII Nuclear Inter Jura Congress: The Future of Nuclear Law: Addressing Societal, Environmental and Business Expectations, 7-11.11.2016, New Delhi (Indie), International Nuclear Law Association.
5)    Referat: Polish Nuclear Power Program – current status and challanges, międzynarodowa konferencja: Joint Meeting of Working Groups 1 (Safety & Regulation) and 5 (Nuclear Waste Management) of the International Nuclear Law Association, 12-13.04.2016, Stambuł (Turcja), International Nuclear Law Association.
6)    Referat: Update on the progress of the Polish Nuclear Power Program, międzynarodowa konferencja: Joint Meeting of Working Groups 1 (Safety & Regulation) and 5 (Nuclear Waste Management) of the International Nuclear Law Association, 27.05.2015, Madryt (Hiszpania), International Nuclear Law Association.
7)    Referat: The Law of Energy Transition in Poland, międzynarodowa konferencja: International Exploratory Workshop – „The Law of Energy Transition Across Europe and in the European Union – Pathways to a Sustainable Energy Sector”, 12-13.03.2015, Tybinga, Niemcy, Uniwersytet w Tybindze.
8)    Referat: Global and Regional Approaches to Nuclear Third Party Liability, międzynarodowa konferencja: Global and Regional Approaches to Nuclear Third Party Liability. 7th International Energy Congress and Fair, 24-25.11.2014, Ankara (Turcja), Global Energy Association.
9)    Referat / sprawozdanie: EU Initiatives following Fukushima nuclear accident: amending the Nuclear Safety Directive and establishing the EU Liability Regime” w oparciu o raport autorstwa J. Silye – członka grupy roboczej ds. zagadnień atomistycznych w Komisji UE, międzynarodowa konferencja: Nuclear Inter Jura Congress: “Nuclear Law in Progress. Derecho nuclear en evolución”, 20-23.10.2014, Buenos Aires (Argentyna), International Nuclear Law Association.
10)    Referat: Legal dimensions of the concept of good administration in the European Union, międzynarodowa konferencja: International Congress of Administrative Law, Science and Justice, 21-24.04.2014, Szczecin-Berlin, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
11)    Referat: Problem dyskrecjonalności w zakresie ustalania współuczestników w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy, konferencja naukowa: Dyskrecjonalność w prawie administracyjnym, 02.04.2014, Poznań, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
12)    Referat: Odmowa udostępniania informacji publicznej przetworzonej, konferencja naukowa: Jawność działania samorządu terytorialnego, 13-14.03.2014, Katowice, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
13)    Referat: Postępowanie administracyjne w sprawie lokalizacji elektrowni jądrowej w Polsce, konferencja naukowa: Obrót powszechny i gospodarczy - problemy publicznoprawne i ekonomiczne, 03.10.2013, Kielce, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.
14)    Referat: European Administrative Space – Towards Better Efficiency in the Performance of Public Administration, międzynarodowa konferencja: Winter Seminar – EU Impacts on Central and Eastern European States: Law, Politics, Economy and Society, 04-08.03.2013, Györ (Węgry), Széchenyi István University Doctoral School of Law and Political Sciences in Györ.
15)    Referat: Stakeholder engagement in the nuclear regulatory process in India, międzynarodowa konferencja: First Annual Conference of Nuclear Law Association in India – „Nuclear Energy Development in India: Role of Law and Legal Institutions”, 18-20.02.2012, New Delhi (Indie), Nuclear Law Association of India.

4.    Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową albo organizacyjną


1)    Nagroda JM Rektora Akademii Pomorskiej za działalność organizacyjną na rzecz uczelni w roku akademickim 2016/2017;
2)    Nagroda JM Rektora Akademii Pomorskiej III stopnia za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2018.

5.    Staże i seminaria naukowe


1)    Uczestnik międzynarodowego seminarium naukowego: Winter Seminar: „Law, Politics, Economy and Society of Central and Eastern European Countries” 24-28.02.2014, Györ (Węgry), Széchenyi István University Doctoral School of Law and Political Sciences in Györ.
2)    Uczestnik międzynarodowego seminarium naukowego: Winter Seminar: “EU Impacts on Central and Eastern European States: Law, Politics, Economy and Society”, 04-08.03.2013, Györ (Węgry), Széchenyi István University Doctoral School of Law and Political Sciences in Györ.

6.    Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych


1)    od marca 2019 r. (nadal) członek Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko, ustawowego organu opiniodawczo-doradczego Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zakresie ocen oddziaływania na środowisko.
2)    w okresie: 02.2018 do 09.2019 Korespondent Grupy ekspertów krajowych ds. EIA/SEA przy Komisji Europejskiej.
3)    od lipca 2014 (nadal) Sekretarz Grupy Roboczej ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Legislacji International Nuclear Laws Association z siedzibą w Brukseli (WG No. 1 – Safety and Regulation AIDN/INLA) – członkostwo w INLA od stycznia 2012.

7.    Projekty naukowe


1)    Udział w projekcie badawczym „Political closure of the nuclear power plant and its legal implications” Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Nuklearnego w ramach działalności Grupy Roboczej nr 1 ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Legislacji (WG no. 1 – Safety and Regulation). Raport został zaprezentowany podczas Kongresu Prawa Energii Jądrowej w New Delhi w dniach 7-11 listopad 2016. Publikacja: INLA WG1 Working Paper – Comparative Analysis of Political Shutdown Risk, [w:] „XXII Nuclear Inter Jura 2016. Proceedings of the Congress The Future of Nuclear Law: Addressing Societal, Environmental and Business Expectations”, 7-11 listopad 2016, Delhi, red. R. Babu, M P R. Mohan, E. Reynaers Kini, s. 652-688.
2)    Uczestnik projektu badawczego (jako reprezentant Polski): „The Law of Energy Transition Across Europe and in the European Union”, Uniwersytet w Tybindze.

8.    Działalność zawodowa


Radca prawny, Dyplomant International School of Nuclear Law, programu organizowanego przez Agencję Energii Jądrowej OECD oraz Uniwersytet w Montpellier.

Z dniem 11 września 2019 r. powołany przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko p.o. Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, odpowiedzialnego m.in. za przygotowywanie dokumentów dotyczących polityki państwa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz wykonywanie zadań związanych z oceną sytuacji radiacyjnej kraju w warunkach normalnych i w sytuacji zdarzeń radiacyjnych.

W okresie od lutego 2018 r. do września 2019 r. Dyrektor Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (wcześniej od listopada 2017 r. do lutego 2018 r. Zastępca Dyrektora). W okresie działalności w GDOŚ odpowiedzialny m.in. za ustalanie i koordynowanie zadań w zakresie funkcjonowania systemu ocen oddziaływania na środowisko oraz w zakresie postępowań w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w przypadku projektów polityk, strategii, planów, programów lub przedsięwzięć. Koordynator procesów legislacyjnych – m.in. nowelizacja tzw. ustawy ocenowej oraz rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Prowadzenie negocjacji i realizacja postanowień umów wielostronnych oraz zobowiązań wynikających z konwencji (ESPOO, AARHUS), protokołów, traktatów i porozumień wielostronnych. Negocjator umów bilateralnych pomiędzy Rządem RP a Rządem Republiki Federalnej Niemiec (w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym) oraz pomiędzy Rządem RP a Rządem Republiki Białoruś (o realizacji Konwencji o Ocenach Oddziaływania na Środowisko w kontekście transgranicznym). Reprezentacja na zewnątrz Urzędu w sprawach należących do zakresu działania Departamentu, m.in. przed TSUE (ekspert Rządu w spr. C-526), przewodniczący delegacji RP: „Meetings of the Parties to the Espoo Convention and its Protocol, Intermediary sessions”, 5-7.02.2019, Genewa (Szwajcaria), UNECE.

Od marca 2018 r. powołany przez Ministra Środowiska na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Od października 2016 r. zatrudniony w Akademii Pomorskiej w Słupsku, początkowo na stanowisku asystenta (do lipca 2018), a następnie od sierpnia 2018 na stanowisku adiunkta. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał w czerwcu 2018 r. na podstawie rozprawy doktorskiej o instytucji decyzji zasadniczej w procesie przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej. Ponadto, z dniem 1 marca 2019 r. został powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego MNiSW na lata 2019-2022.

Od października 2016 r. do listopada 2017 r. prowadził własną Kancelarię Radcy Prawnego z siedzibą w Słupsku, zajmującą się świadczeniem usług prawnych na rzecz osób fizycznych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego. W okresie od 2012 r. do połowy 2016 r. zdobywał doświadczenie jako aplikant radcowski kierując biurem jednej z pomorskich kancelarii radcy prawnego. We wrześniu 2013 r. odbył staż w Departamencie Energii Jądrowej Ministerstwa Gospodarki w Wydziale Regulacji Prawnych i Współpracy Międzynarodowej.

W ramach działalności zawodowej zasiadał w radach nadzorczych spółek komunalnych oraz samorządowych osób prawnych, a także w zarządzie fundacji o profilu analityczno-prawnym.
 

Znajdziesz nas tutaj