Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

dr Tomasz Nowacki

Doktor nauk prawnych

email: tomasznowacki@me.gov.pl

1.    Główne obszary badawcze


- prawo konstytucyjne
- prawo administracyjne
- prawo energii jądrowej
- legislacja

2.    Najważniejsze publikacje naukowe

 

1)    T. Nowacki (2018), Ograniczenie autonomii Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, Przegląd Sejmowy 2018, nr 4, s. 53-73. 
2)    T. Nowacki (2018), Ewolucja prawnego statusu organów nadzorujących bezpieczeństwo wykorzystywania energii jądrowej w Polsce, Zeszyty Prawnicze UKSW 2018, nr 3, s. 115-149.
3)    T. Nowacki (2017), On legal requirements for the construction of high temperature reactors in Poland, atw – International Journal for Nuclear Power 2017, nr 8/9, s. 520-527. 
4)    T. Nowacki (2017), Możliwość uznania standardów bezpieczeństwa MAEA za źródło prawa w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (w:) P. Kapusta et. al. (red.), Księga pamiątkowa w czterdziestolecie pracy naukowej prof. B. Banaszaka, Legnica 2017.
5)    T. Nowacki (2017), The 2016 amendment of the Polish Atomic law, Nuclear Law Bulletin 2016, nr 2, s. 68-69.
6)    T. Nowacki (2016), Decision of the Masovian Voivode of 28 December 2015 on legality of the referendum in the Commune of Różan regarding a new radioactive waste repository, Nuclear Law Bulletin 2016, nr 1, s. 76-78.
7)    T. Nowacki (2016), Niezależność organów dozoru jądrowego na tle prawa międzynarodowego, europejskiego i konstytucyjnego, ss. 290, rozprawa doktorska.
8)    T. Nowacki (2015), Polski program jądrowy, Energia Elektryczna 2015, nr 5, s. 14-18.
9)    T. Nowacki (2015), Decision of the Masovian Voivode of 3 July 2015 concerning the legality of the local referendum in the Commune of Różan regarding a new radioactive waste repository, Nuclear Law Bulletin 2015, nr 2, s. 72-75.
10)    T. Nowacki (2015), Certain provisions of the Regulation of the Minister of Health found unconstitutional, Nuclear Law Bulletin 2015, nr 2, s. 75-78.
11)    T. Nowacki (2014), Prawne gwarancje niezależności dozoru jądrowego w Polsce (w:) I. Ramus (red.) Obrót powszechny i gospodarczy. Problemy publicznoprawne i ekonomiczne, Kielce 2014, s. 285-318.
12)    T. Nowacki (2014), Nuclear Power Programme for Poland – Establishing the Legal Framework (w:) Raetzke C. (red.), Nuclear Law in the EU and Beyond, Baden-Baden 2014, s. 121-166.
13)    T. Nowacki (współautor) (2012), Survey of licensing procedures for new nuclear installations in EU countries, Bruksela 2012, ss. 146.
14)    T. Nowacki (2012), Polskie prawo a energetyka jądrowa, Miesięcznik Kapitałowy 2012, nr 1, s. 50-52.
15)    T. Nowacki (2012), Niezależność organów dozoru jądrowego. Próba rekonstrukcji zakresu pojęciowego (w:) K. Jeleń, Z. Rau (red.), Energetyka jądrowa w Polsce, Warszawa 2012, 580-617.
16)    T. Nowacki (2012), Niezależność organizacji wsparcia technicznego w procesie nadzoru i kontroli elektrowni jądrowych, Postępy Techniki Jądrowej 2012, nr 2, s. 24-40.
17)    T. Nowacki (2012), Budowa obiektów energetyki jądrowej (w:) A. Walaszek-Pyzioł (red.), Wybrane węzłowe zagadnienia współczesnego prawa energetycznego, Kraków 2012, s. 195-217.

3.    Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach 

2019
-    Oceny oddziaływania na środowisko w świetle zrównoważonego rozwoju inwestycyjnego Polski, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Ustka

2017
-    II Zielonogórskie spotkania Konstytucjonalistów, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra

2015
-    I Forum europejskiej regulacji prawnej energii jądrowej, Uniwersytet Warszawski, Ambasada Francji, Warszawa
-    Nuclear energy cooperation between Korea and Poland, Koreańskie Towarzystwo Jądrowe, Seul-Busan
-    8. Międzynarodowa Szkoła Energetyki Jądrowej, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Warszawa

2014
-    Deutschlands Energiewende und Polens Einstieg in die Kernenergie?/Transformacja polityki energetycznej w Niemczech, a wdrożenie energetyki jądrowej w Polsce?, Centrum Nauk Prawnych i Administracyjnych Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego, Berlin
-    The Future of Nuclear Power in Europe, SITE – Stockholm Institute of Transition Economies, Sztokholm
-    Regulatory Framework and Regulatory Approaches for Nuclear Power Plants, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Bodrum (Turcja)
-    Strategical and Legal Aspects of International Cooperation in Nuclear Power Sector, Rząd Republiki Korei, Seul
-    Regulatory Independence and Effectiveness, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Wiedeń
-    Energetyka jądrowa w Polsce, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
-    7. Międzynarodowa Szkoła Energetyki Jądrowej, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Warszawa

2013
-    „Nuclear Law in the EU and beyond – nuclear safety, new build and phase-out”, Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawa Energii Jądrowej (INLA-filia niemiecka), Lipsk
-    Strategic and legal aspects of nuclear power in Poland and Lithuania in the EU-context, Centrum Studiów Geopolitycznych (GSC), Wilno
-    Obrót powszechny i gospodarczy – problemy prawne i rynkowe, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce

2012
-    Developments in power sector, Visegrad Countries and Japan, Rząd Cesarstwa Japonii, Tokio
-    Przyszłość polskiej energetyki: gaz łupkowy, energia jądrowa, Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

2010
-    Prospects for a civil liability regime in the framework of the European Union, Komisja Europejska, Bruksela

4.    Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową albo organizacyjną


(2019) Odznaczenie odznaką honorową „Za zasługi dla energetyki”
(2015) Wyróżnienie Ministra Gospodarki za osiągnięcia w zakresie integracji Polski z UE (legislacja)

5.    Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych 


Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawa Energii Jądrowej (International Nuclear Law Association), Członek grupy roboczej ds. bezpieczeństwa jądrowego i regulacji

6.    Projekty naukowe


2018 – Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim „Decyzja zasadnicza jako forma działania administracji publicznej w procesie przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej”. Autor Łukasz Młynarkiewicz, Promotor prof. Agnieszka Skóra, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

7.    Działalność zawodowa 

 

02.2019 – obecnie     Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Energii
01.2019 – 01.2019    Radca prawny w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
01.2018 – 12.2018    Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego
11.2017 – 01.2018    Zastępca Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego
03.2016 – 10.2017    Dyrektor Departamentu Oceny Ryzyka Regulacyjnego w Ministerstwie Rozwoju
04.2014 – 02.2016    Z-ca Dyrektora Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Gospodarki/Ministerstwie Energii 
01.2012 – 03.2014    Naczelnik Wydziału Strategii, Regulacji i Spraw Międzynarodowych, Departament Energii Jądrowej, Ministerstwo Gospodarki
05.2009 – 12.2011    Specjalista/Starszy Specjalista/Główny Specjalista ds. prawnych, Departament Energii Jądrowej, Ministerstwo Gospodarki
INNE
03.2019 – obecnie     Członek Rady Nadzorczej spółki PGE EJ 1 Sp. z o. o.
03.2019 – obecnie     Członek Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko
03.2018 – 11.2018    Przewodniczący Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Białymstoku
10.2017 – 10.2018     Członek Komisji ds. technologii i analityki w działalności geologiczno-górniczej przy Ministrze Środowiska
03.2017 – obecnie    Członek Rady Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej przy Prezesie PAA
03.2015 – obecnie     Członek Komitetu Doradczego Agencji Dostaw Euratomu
04.2011 – obecnie    Członek Komitetu Prawa Energii Jądrowej Agencji Energii Jądrowej OECD


 

Znajdziesz nas tutaj