Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
dr Tomasz Nowacki

dr Tomasz Nowacki

Doktor nauk prawnych

email: tomasz.nowacki@apsl.edu.pl

1.    Główne obszary badawcze


- prawo konstytucyjne
- prawo administracyjne
- prawo energii jądrowej
- legislacja

2.    Najważniejsze publikacje naukowe

 

1)    T. Nowacki (2021), Prawne aspekty rozwoju wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych w Polsce – głos w dyskusji, [w:] "PPiA" 2021, nr 2 (t. 125), s. 137-161, DOI: 10.19195/0137-1134.125.9 
2)    T. Nowacki (2021), O potrzebie przywrócenia właściwego statusu Radzie do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej, [w:] "Krytyka Prawa"2021, nr 3, s. 255-275. DOI: 10.7206/kp.2080-1084.484
3)    T. Nowacki (2021), Opinie Prezesa PAA, o których mowa w art. 36a i 39b ustawy – Prawo atomowe jako przykład pre-licencjonowania obiektów jądrowych, Studia Iuridica 2020, t. 87, s. 388-411. DOI: 10.31338/2544-3135.si.2020-87.19
4)    T. Nowacki, J. Gierszewski, Ł. Młynarkiewicz, J. Dworzecki (2021), Nuclear Power in Poland’s Energy Transition, Energies 2021, nr 14, s. 2-26.
5)    T. Nowacki (2021), Organy dozoru jądrowego w strukturze administracji rządowej w Polsce, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych 2021, nr 1, s. 9-38. DOI: 10.31268/zpbas.2021.02
6)    T. Nowacki (2020), Nuclear Power on the Vistula River. Law and policy shaping Poland’s energy future, Prawo i Więź 2020, nr 3, s. 182-209. DOI: 10.36128/priw.vi32.97
7)    T. Nowacki (2018), Ograniczenie autonomii Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, Przegląd Sejmowy 2018, nr 4, s. 53-73. DOI: 10.31268/ps.2018.05 
8)    T. Nowacki (2018), Ewolucja prawnego statusu organów nadzorujących bezpieczeństwo wykorzystywania energii jądrowej w Polsce, Zeszyty Prawnicze UKSW 2018, nr 3, s. 115-149. DOI: 10.21697/zp.2018.18.3.05 
9)    T. Nowacki (2017), On legal requirements for the construction of high temperature reactors in Poland, atw – International Journal for Nuclear Power 2017, nr 8/9, s. 520-527. https://www.yumpu.com/de/document/read/59406089/atw-2017-09
10)    T. Nowacki (2017), Możliwość uznania standardów bezpieczeństwa MAEA za źródło prawa w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (w:) P. Kapusta et. al. (red.), Księga pamiątkowa w czterdziestolecie pracy naukowej prof. B. Banaszaka, Legnica 2017.
11)    T. Nowacki (2016), Niezależność organów dozoru jądrowego na tle prawa międzynarodowego, europejskiego i konstytucyjnego, ss. 290, (rozprawa doktorska).
12)    T. Nowacki (2014), Prawne gwarancje niezależności dozoru jądrowego w Polsce (w:) I. Ramus (red.) Obrót powszechny i gospodarczy. Problemy publicznoprawne i ekonomiczne, Kielce 2014, s. 285-318. https://www1.wseip.edu.pl/dniw/images/pliki/pelne_teksty_ksiazek/109_Ramus_probl_publ_ekon_tekst_.pdf
13)    T. Nowacki (2014), Nuclear Power Programme for Poland – Establishing the Legal Framework (w:) Raetzke C. (red.), Nuclear Law in the EU and Beyond, Baden-Baden 2014, s. 121-166. DOI: 10.5771/9783845252360-119
14)    T. Nowacki (współautor) (2012), Survey of licensing procedures for new nuclear installations in EU countries, Bruksela 2012, ss. 146.
15)    T. Nowacki (2012), Polskie prawo a energetyka jądrowa, Miesięcznik Kapitałowy 2012, nr 1, s. 50-52. https://www.e-kiosk.pl/numer,19544,miesi_cznik_kapita_owy#opis 
16)    T. Nowacki (2012), Niezależność organów dozoru jądrowego. Próba rekonstrukcji zakresu pojęciowego (w:) K. Jeleń, Z. Rau (red.), Energetyka jądrowa w Polsce, Warszawa 2012, 580-617.
17)    T. Nowacki (2012), Niezależność organizacji wsparcia technicznego w procesie nadzoru i kontroli elektrowni jądrowych, Postępy Techniki Jądrowej 2012, nr 2, s. 24-40. http://www.ichtj.waw.pl/ptj/Pliki/ptj2012no2.pdf
18)    T. Nowacki (2012), Budowa obiektów energetyki jądrowej (w:) A. Walaszek-Pyzioł (red.), Wybrane węzłowe zagadnienia współczesnego prawa energetycznego, Kraków 2012, s. 195-217.

 

3.    Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach 

2019
-    Oceny oddziaływania na środowisko w świetle zrównoważonego rozwoju inwestycyjnego Polski, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Ustka

2017
-    II Zielonogórskie spotkania Konstytucjonalistów, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra

2015
-    I Forum europejskiej regulacji prawnej energii jądrowej, Uniwersytet Warszawski, Ambasada Francji, Warszawa
-    Nuclear energy cooperation between Korea and Poland, Koreańskie Towarzystwo Jądrowe, Seul-Busan
-    8. Międzynarodowa Szkoła Energetyki Jądrowej, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Warszawa

2014
-    Deutschlands Energiewende und Polens Einstieg in die Kernenergie?/Transformacja polityki energetycznej w Niemczech, a wdrożenie energetyki jądrowej w Polsce?, Centrum Nauk Prawnych i Administracyjnych Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego, Berlin
-    The Future of Nuclear Power in Europe, SITE – Stockholm Institute of Transition Economies, Sztokholm
-    Regulatory Framework and Regulatory Approaches for Nuclear Power Plants, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Bodrum (Turcja)
-    Strategical and Legal Aspects of International Cooperation in Nuclear Power Sector, Rząd Republiki Korei, Seul
-    Regulatory Independence and Effectiveness, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Wiedeń
-    Energetyka jądrowa w Polsce, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
-    7. Międzynarodowa Szkoła Energetyki Jądrowej, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Warszawa

2013
-    „Nuclear Law in the EU and beyond – nuclear safety, new build and phase-out”, Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawa Energii Jądrowej (INLA-filia niemiecka), Lipsk
-    Strategic and legal aspects of nuclear power in Poland and Lithuania in the EU-context, Centrum Studiów Geopolitycznych (GSC), Wilno
-    Obrót powszechny i gospodarczy – problemy prawne i rynkowe, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce

2012
-    Developments in power sector, Visegrad Countries and Japan, Rząd Cesarstwa Japonii, Tokio
-    Przyszłość polskiej energetyki: gaz łupkowy, energia jądrowa, Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

2010
-    Prospects for a civil liability regime in the framework of the European Union, Komisja Europejska, Bruksela

4.    Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową albo organizacyjną


(2019) Odznaczenie odznaką honorową „Za zasługi dla energetyki”
(2015) Wyróżnienie Ministra Gospodarki za osiągnięcia w zakresie integracji Polski z UE (legislacja)

5.    Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych 


Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawa Energii Jądrowej (International Nuclear Law Association), Członek grupy roboczej ds. bezpieczeństwa jądrowego i regulacji

6.    Projekty naukowe


2018 – Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim „Decyzja zasadnicza jako forma działania administracji publicznej w procesie przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej”. Autor Łukasz Młynarkiewicz, Promotor prof. Agnieszka Skóra, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Znajdziesz nas tutaj