Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Konferencje naukowe

Instytut Prawa i Administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku organizuje w dniach 1-4 czerwca 2020 roku IX Colloquium polsko-gruzińskie, pod tytułem: Kształtowanie się systemów prawnych ‒ ewolucja, czy rewolucja. Wśród zaproszonych na konferencję gości znajdują się pracownicy ośrodków akademickich z: Polski, Gruzji, Federacji Rosyjskiej, Niemiec i Finlandii. Formuła spotkania przewiduje stworzenie panelu dyskusyjnego połączonego z prezentacją wykładów i referatów. Organizatorzy konferencji planują także wydanie artykułów pokonferencyjnych, które zostaną opublikowane na łamach czasopisma naukowego: „Journal of Polish-Georgian Law”, wydawanego przez Wydawnictwo Akademii Pomorskiej w Słupsku, Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu w Tbilisi oraz Tbilisi Open University.

Znajdziesz nas tutaj