Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Konferencje naukowe

Ogólnopolski Zjazd Historyków Doktryn Polityczno-Prawnych

W dniach 20 –23 września 2022 roku Instytut Prawa i Administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku organizuje Ogólnopolski Zjazd Historyków Doktryn Polityczno-Prawnych, który odbędzie się w hotelu Jantar w Ustce. Tematem przewodnim konferencji będzie: Suwerenność, autonomia, podmiotowość w myśli polityczno-prawnej.

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Reforma prawa karnego wojskowego w kontekście aktualnych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego”

W dniu 10 czerwca 2022 r. Instytut Prawa i Administracji organizuje Ogólnopolską Konferencję Naukową, która odbędzie się w formie zdalnej. Formuła spotkania przewiduje stworzenie naukowego panelu dyskusyjnego połączonego z prezentacją referatów. Organizatorzy konferencji planują także wydanie artykułów pokonferencyjnych, które zostaną opublikowane na łamach czasopisma naukowego "Annales Pomorienses. Ius”. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 9.00.

Sympozjum naukowe poświęcone historii kodyfikacji na przestrzeni wieków

W dniach 1 czerwca – 2 czerwca 2022 roku Instytut Prawa i Administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku wraz ze Spółdzielczym Instytutem Naukowym w Sopocie i redakcją czasopisma „Prawo i Więź” organizują sympozjum naukowe poświęcone historii kodyfikacji na przestrzeni wieków. W spotkaniu zapowiedzieli swój udział czołowi przedstawiciele nauk historycznoprawnych z polskich i zagranicznych ośrodków akademickich.

II Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa: „Węzłowe problemy prawa podatkowego”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w I Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej organizowanej przez Instytut Prawa i Administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku, która odbędzie się 13 maja 2022 roku, w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy Google Meet.
Głównym celem konferencji jest wywołanie dyskusji na temat obecnych problemów prawa podatkowego w ujęciu dyscyplinarnym, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji „Polski Ład”. Mamy nadzieję, że Konferencja stanie się forum do podjęcia istotnych problemów i wyzwań przed którymi staje prawo podatkowe
Zgłoszenia na konferencję prosimy przesyłać za pomocą arkusza Google: https://forms.gle/mBMWVLjqWNP89K6k8

Termin zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2022 r.
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy koordynatora konferencji dr Anny Skolimowskiej: anna.skolimowska@apsl.edu.pl

I Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa: „Przeszłość, współczesność, przyszłość a nauki prawne”

Instytut Prawa i Administracji zaprasza studentów i doktorantów z kierunków prawo i administracja, do wzięcia udziału w I Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej organizowanej przez IPiA AP w Słupsku, która odbędzie się 13 stycznia 2022 roku w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy Google Meet.
Głównym założeniem konferencji jest wywołanie dyskusji na temat współczesnych, historycznych, ale i także przyszłych wyzwań z zakresu prawa. Mam nadzieje, że nasza konferencja będzie okazją do wielu interesujących refleksji oraz integracji środowiska studenckiego.
Zgłoszenia na konferencję proszę dokonywać na adres koordynatora mgr Kamila Gawła, pracownika Instytutu (kamil.gawel@apsl.edu.pl), do dnia 13.12.2021 r. W zgłoszeniu należy podać: a) Imię, nazwisko, stopień naukowy, afiliacje b) temat wystąpienia; b) abstrakt - 300 znaków

Termin konferencji - 13.01.2022 r.

IX COLLOQUIUM POLSKO-GRUZIŃSKIE

Instytut Prawa i Administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku, Wydział Prawa Tbilisi State University oraz Gdańska Szkoła Wyższa organizują 22 października 2021 roku – w formie zdalnej - IX Colloquium polsko-gruzińskie, pod tytułem: „Kształtowanie się systemów prawnych ‒ ewolucja czy rewolucja? Aspekt historycznoprawny i dogmatycznoprawny”.

Formuła spotkania przewiduje stworzenie naukowego panelu dyskusyjnego połączonego z prezentacją wykładów i referatów w językach: angielskim lub rosyjskim. Organizatorzy konferencji planują także wydanie artykułów pokonferencyjnych, które zostaną opublikowane na łamach wychodzącego w IPiA czasopisma naukowego, rocznika: „Journal of Polish-Georgian Law” (https://pia.apsl.edu.pl/instytut-prawa-i-administracji/czasopisma/journal-of-polish-georgian-law).

Osoby zainteresowane udziałem w Kolokwium proszone są o przesłanie tematu wystąpienia (w języku angielskim lub rosyjskim) do dnia 24 września 2021 roku na adres: przemyslaw.dabrowski@apsl.edu.pl

Tradycja kolokwiów polsko-gruzińskich sięga 2009 roku, kiedy to dzięki staraniom prof. dr. hab. dr. h.c. Dariusza Szpopera odbyło się pierwsze kolokwium na Wydziale Prawa Państwowego Uniwersytetu imienia Ivane Javakhishvili w Tbilisi. Cykliczne spotkania odbywają się naprzemiennie w Polsce oraz w Gruzji. Z uwagi na wciąż niepewną sytuację epidemiologiczną, tegoroczne kolokwium po raz pierwszy odbędzie się w formie zdalnej.

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „OCHRONA WOLNOŚCI I PRAWO KARNE”

Instytut Prawa i Administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku organizuje w dniu 21 października 2021 roku – w formie zdalnej – Międzynarodową Konferencję Naukową „Ochrona wolności i prawo karne”.

Formuła spotkania przewiduje stworzenie naukowego panelu dyskusyjnego połączonego z prezentacją referatów w językach: angielskim, rosyjskim lub polskim. Organizatorzy konferencji planują także wydanie artykułów pokonferencyjnych, które zostaną opublikowane na łamach wychodzących w IPiA czasopism naukowych:

"Annales Pomorienses. Ius”

"Journal of Polish-Georgian Law"

"Review of Institute of the Grand Duchy of Lithuania"

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o przesłanie tematu wystąpienia (w języku angielskim, rosyjskim lub polskim) do dnia 15 września 2021 roku na adres: konferencja.prawokarne@apsl.edu.pl

Znajdziesz nas tutaj