Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Studenckie koło naukowe historyczno-prawne

Opiekun: prof. dr. hab. dr h.c. Dariusz Szpoper

Celem działalności Studenckiego koła historyczno-prawnego jest:

- rozwijanie i pogłębianie wiedzy z zakresu historii państwa i prawa oraz historii myśli polityczno-prawnej;
- prowadzanie badań naukowych;
- organizowanie studencko-doktoranckich obozów naukowych
- organizowanie seminariów, konferencji, odczytów, a także uczestniczenie w podobnych imprezach organizowanych przez inne przedmioty
- umożliwianie studentom publikacji naukowych;
- integracja w kontaktach uczelnianych jak i międzyuczelnianych;
- współdziałanie z innymi kołami naukowymi i stowarzyszeniami w Polsce jak i poza jej terytorium

Członkami koła mogą zostać studenci i doktoranci zainteresowani problematyką koła. Osoby zainteresowane członkostwem w kole, proszone są o przygotowanie wniosku i wysłanie go do Pana Mateusza Rubaja, na adres: rubaj123@wp.pl
Wniosek będzie rozpatrzony przez Zarząd.

Znajdziesz nas tutaj