Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Komisje/Zespoły/Pełnomocnicy/Koordynatorzy

Komisje/Zespoły/Pełnomocnicy/Koordynatorzy Instytutu Prawa i Administracji:

Komisja naukowa:
prof. dr hab. dr h.c. Dariusz Szpoper – przewodniczący komisji,
prof. dr hab. Przemysław Dąbrowski – członek komisji,
dr hab. Mikołaj Tarkowski, prof. AP – członek komisji,
dr Renata Wiaderna-Kuśnierz – członek komisji,
dr Oskar Kanecki - członek komisji,
mgr Adam Ostrowski – członek  komisji,
dr Anna Skolimowska – sekretarz komisji.

 

Komisja ds. kształcenia

dr Marcin Czechowski - przewodniczący komisji,
dr Renata Wiaderna-Kuśnierz – członek komisji,
dr Anita Lutkiewicz-Rucińska - członek komisji,
dr Mikołaj Pułło - członek komisji,
mgr Katarzyna Głódkowska – sekretarz komisji.

 

Komisja ds. nagród dla nauczycieli akademickich:

prof. dr hab. dr h.c. Dariusz Szpoper – przewodniczący komisji,
prof. dr hab. Przemysław Dąbrowski – członek komisji,
dr hab. Mikołaj Tarkowski, prof. AP – członek komisji,
dr hab. Anna Korzeniewska-Lasota, prof. AP - członek komisji,
dr Anita Lutkiewicz-Rucińska - członek komisji.

 

Zespół ds. planowania dydaktyki:

dr hab. Mikołaj Tarkowski, prof. AP – Zastępca Dyrektora IPiA ds. dydaktyki – przewodniczący zespołu,
dr hab. Anna Korzeniewska-Lasota, prof. AP – Kierownik Zakładu Administracji,
dr Anita Lutkiewicz-Rucińska – Kierownik Zakładu Prawa,
dr Anna Skolimowska – członek zespołu,
mgr Adam Ostrowski – członek zespołu,
mgr Aleksandra Młynarkiewicz – członek zespołu,
mgr Natalia Pliszka - członek zespołu,
mgr Piotr Skorek - członek zespołu,
mgr Katarzyna Głódkowska - członek zespołu,
mgr Małgorzata Kubiak – członek zespołu.

 

Zespół do spraw przebiegu procesu kształcenia na kierunku prawo:

dr Anita Lutkiewicz-Rucińska – przewodnicząca zespołu,
dr Marcin Czechowski – członek zespołu,
mgr Adam Ostrowski – członek zespołu,
mgr Bartłomiej Nałęcz – członek zespołu.

 

Zespół do spraw przebiegu procesu kształcenia na kierunku administracja:

dr hab. Anna Korzeniewska-Lasota, prof. AP  – przewodnicząca zespołu,
dr Mikołaj Pułło - członek zespołu,
dr Renata Wiaderna-Kuśnierz – członek zespołu,
dr Anna Skolimowska – członek zespołu.

 

Zespół do spraw hospitacji zajęć dydaktycznych:

dr hab. Mikołaj Tarkowski, prof. AP – Zastępca Dyrektora IPiA ds. dydaktyki – przewodniczący zespołu,
dr hab. Anna Korzeniewska-Lasota, prof. AP – Kierownik Zakładu Administracji,
dr hab. Marcin Glicz, prof. AP - członek zespołu,
dr Anita Lutkiewicz-Rucińska – Kierownik Zakładu Prawa.

 

Zespół do spraw ewaluacji i rozwoju IPiA:

dr hab. Mikołaj Tarkowski, prof. AP – Zastępca Dyrektora IPiA ds. dydaktyki – przewodniczący zespołu,
dr hab. Anna Korzeniewska-Lasota, prof. AP – Kierownik Zakładu Administracji - członek zespołu,
dr hab. Marcin Glicz, prof. AP - członek zespołu,
dr Anita Lutkiewicz-Rucińska – Kierownik Zakładu Prawa - członek zespołu,
dr Marcin Czechowski - członek zespołu,
mgr Aleksandra Młynarkiewicz – członek zespołu,
mgr Małgorzata Kubiak - członek zespołu.

 

Zespół ds. promocji:

prof. dr hab. Przemysław Dąbrowski – przewodniczący zespołu,
dr Marta Bandzamer-Karuc - członek zespołu,
dr Mikołaj Pułło - członek zespołu,
mgr Adam Ostrowski - członek zespołu,
mgr Aleksandra Młynarkiewicz - członek zespołu,
mgr Małgorzata Kubiak - członek zespołu.

 

Zespół do spraw kontaktów z interesariuszami zewnętrznymi w IPiA:

prof. dr hab. dr h.c. Dariusz Szpoper – przewodniczący zespołu,
dr hab. Mikołaj Tarkowski, prof. AP - członek zespołu,
dr hab. Anna Korzeniewska-Lasota, prof. AP  – członek zespołu,
dr Oskar Kanecki - członek zespołu,
mgr Maciej Helmin - członek zespołu,
mgr Natalia Pliszka - sekretarz zespołu.

 

Zespół do spraw ewidencji środków trwałych:

mgr Paweł Jurczyński,
mgr Małgorzata Kubiak.

 

Pełnomocnicy Dyrektora:

mgr Aleksandra Młynarkiewicz - pełnomocnik ds. realizacji obowiązków sprawozdawczych i organizacyjnych w zakresie przebiegu procesu kształcenia i planowania dydaktyki w IPiA

dr Anna Skolimowska - pełnomocnik ds. współpracy międzynarodowej i wymiany w ramach programów ERASMUS w IPiA

 

Koordynatorzy:

dr Łukasz Kroplewski - koordynator ds. kształcenia zdalnego w IPiA

 

Znajdziesz nas tutaj