Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Rada Prawno-Gospodarcza

Zasadniczym celem, powołanej w dniu 30 listopada 2020 roku Rady, jest udzielanie opinii oraz stworzenie wspólnego forum dla rozpatrywania spraw kluczowych z punktu widzenia rozwoju Instytutu, jak również regionu słupskiego. Inicjatywa Jej powołania wynikała z potrzeby zsynchronizowania tworzonych projektów naukowych i dydaktycznych z oczekiwaniami oraz preferencjami instytucji publicznych. Opierająca się na wzajemnym zaufaniu współpraca obejmuje następujące obszary działalności:
- opiniowanie programu dydaktycznego Instytutu Prawa i Administracji i dostosowanie go do potrzeb działalności instytucji publicznych oraz przedsiębiorców;
- wymianę informacji dotyczących oczekiwań pracodawców wobec absolwentów;
- wymianę doświadczeń umożliwiających studentom Instytutu udział w praktykach i stażach zawodowych;
- stworzenie wieloletniego planu rozwoju Instytutu z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb i praktyk gospodarczych podejmowanych przez przedsiębiorców oraz instytucje wspierające rozwój gospodarczy w regionie.

Struktura Rady:

Prezydium:

Prezes Sądu Okręgowego SSO Andrzej Michałowicz - przewodniczący,

Prokurator Okręgowy w Słupsku Krzysztof Młynarczyk - wiceprzewodniczący,

Prezes Sądu Rejonowego w Koszalinie SSO Piotr Boguszewski - wiceprzewodniczący.

Członkowie:

Piotr Boguszewski - Prezes Sądu Rejonowego w Koszalinie,

Marcin Borek - Przewodniczący Izby Komorniczej w Szczecinie, Komornik przy Sądzie Rejonowym w Sławnie,

Piotr Cekała - Inspektor, Komendant Szkoły Policji w Słupsku,

Tomasz Jankowski - Prokurator, Naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku,

Tomasz Kopoczyński - Adwokat, Kancelaria Adwokacka Tomasz Kopoczyński w Gdyni,

Tomasz Laskowski - Komandor, Dowódca 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Gdańsku,

Cezary Lewiński - II Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku,

Andrzej Michałowicz - Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku,

Krzysztof Młynarczyk - Prokurator Okręgowy w Słupsku,

Wojciech Frelichowski - Zastępca Redaktora Naczelnego ,,Głosu Pomorza”,

Leszek Waszkiewicz - Starosta bytowski,

Krzysztof Zdunek - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słupsku,

Robert Wajlonis - Dyrektor Generalny, Sekretarz Miasta Chojnice,

Marta Makuch - Wiceprezydentka Miasta Słupska,

Justyna Celińska - Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie,

Anna Ignaczak - Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie,

Maciej Helmin - Sędzia Sądu Rejonowego w Malborku

Wojciech Szafran - Dyrektor Departamentu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Krzysztof Sutowski - Dyrektor Regalux Krzysztof Sutowski

Sekretarz:

mgr Natalia Pliszka

Znajdziesz nas tutaj