Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Klub Absolwenta

Klub Absolwenta IPiA powstał 15 XII 2022 roku i działa w ramach Stowarzyszenia Absolwentów i Pracowników Akademii Pomorskiej w Słupsku (https://www.apsl.edu.pl/wspolpraca/absolwenci/stowarzyszenie-absolwentow-i-pracownikow). Zasadniczym celem Klubu jest podtrzymanie przez absolwentów z kierunków: Prawo i Administracja więzi z Instytutem Prawa i Administracji, a także wymiana informacji/doświadczeń z absolwentami IPiA aktywnymi zawodowo.

Ponadto, każdy Członek Klubu otrzymuje Kartę Absolwenta Akademii Pomorskiej uprawniającą do zniżek u wybranych partnerów AP oraz na usługi świadczone w Akademii Pomorskiej, w tym:
a) możliwość korzystania z zasobów Biblioteki Uczelnianej,
b) możliwość zakupu książek z 10% zniżką z oferty Wydawnictwa Akademii Pomorskiej,
c) możliwość korzystania z siłowni wewnętrznej Akademii Pomorskiej na preferencyjnych warunkach (co czwarte wejście bezpłatne),
d) 20% zniżki na podjęcie studiów podyplomowych w Akademii Pomorskiej, studiów MBA, szkoleń i kursów w Akademii Pomorskiej.

Dokumenty:

 

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do Biura Karier AP (ul. Kozietulskiego 6, pok.83/3) lub skany/zdjęcia wysłać na adres mailowy: stowarzyszenie.absolwent@apsl.edu.pl

Znajdziesz nas tutaj