Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Sytuacja epidemiologiczna związana z koronawirusem

Sytuacja epidemiologiczna związana z koronawirusem

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją spowodowaną pojawieniem się w Polsce koronawirusa, apelujemy o:

1. położenie szczególnego nacisku na przestrzeganie zasad higieny i częstego mycia rąk,
2. utrzymywanie minimalnej odległości pomiędzy sobą ( ok. 1 m),także w miarę możliwości podczas zajęć i przerw pomiędzy nimi,
3. powstrzymanie się od udziału w zajęciach przez osoby wykazujące symptomy przeziębienia i grypy,
4. zaprzestanie podawania dłoni podczas powitań i pożegnań,
5. korzystanie z udostępnionych przez Uczelnię środków dezynfekcyjnych


Prosimy także o ograniczenie bieżącej aktywności i kontaktów do niezbędnego minimum. Wszelkie negatywne oznaki i dolegliwości, zwłaszcza ze strony układu oddechowego powinny sugerować pilne zgłoszenie się do lekarza chorób zakaźnych. 
Zalecamy także bieżące monitorowanie komunikatów napływających z Głównego Inspektoratu Sanitarnego, oraz podporządkowanie się zaleceniom tej instytucji.

 

Znajdziesz nas tutaj