Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Porozumienie z Izbą Administracji Skarbowej w Gdańsku

Porozumienie z Izbą Administracji Skarbowej w Gdańsku

22 listopada 2021 roku, prof. dr. hab. Dariusz Szpoper - Dyrektor Instytutu Prawa i Administracji, w imieniu Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku, podpisał porozumienie z Izbą Administracji Skarbowej w Gdańsku, którą reprezentowała Pani Barbara Bętkowska-Cela - Dyrektor Izby.

Strony porozumienia przystępują do partnerstwa, które ma prowadzić do nawiązania współpracy w celu wzajemnego wsparcia w realizacji praktyk i staży dla studentów kierunku Prawo i Administracja. Głównym celem nawiązania współpracy  jest przede wszystkim zapewnienie wysokiej jakości kształcenia studentów uczelni i umożliwienie efektywnego wykorzystania wiedzy, i umiejętności studentów w  warunkach właściwych dla ich zakresu działalności zawodowej.

Znajdziesz nas tutaj