Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Dr Tomasz Nowacki został członkiem Rady ds. bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej

Dr Tomasz Nowacki został członkiem Rady ds. bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej

Informujemy, że Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka, 26 X b.r. powołał dr. Tomasza Nowackiego na członka Rady ds. bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Rada jest organem doradczym i opiniodawczym funkcjonującym przy Prezesie Państwowej Agencji Atomistyki. Dr Nowacki - dyrektor departamentu energii jądrowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska, będzie doradzać w zakresie prawnych aspektów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Serdecznie gratulujemy Panu Doktorowi.

Szerzej na temat roli i znaczenia Rady:

https://www.paa.gov.pl/strona-24-rada_bjior.html

Znajdziesz nas tutaj