Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Komisje/Zespoły

Komisje/Zespoły Instytutu Prawa i Administracji:

Komisja naukowa:
prof. dr hab. dr h.c. Dariusz Szpoper – przewodniczący komisji 
prof. dr hab. Przemysław Dąbrowski – członek komisji
dr hab. Mikołaj Tarkowski, prof. AP – członek komisji
dr Renata Wiaderna-Kuśnierz – członek komisji
mgr Adam Ostrowski – członek  komisji
mgr Anna Skolimowska – sekretarz komisji

 

Komisja ds. kształcenia

dr hab. Marcin Glicz, prof. AP – przewodniczący komisji
dr Renata Wiaderna-Kuśnierz – członek komisji
dr Rafał Kuligowski - członek komisji
dr Mikołaj Pułło - członek komisji
mgr Radosław Pietrzak – sekretarz komisji 

 

Zespół ds. promocji:
prof. dr hab. Przemysław Dąbrowski – przewodniczący zespołu
dr Mikołaj Pułło - członek zespołu
mgr Adam Ostrowski - członek zespołu
mgr Dawid Bągart - członek zespołu
mgr Aleksandra Młynarkiewicz - członek zespołu
mgr Małgorzata Kubiak - członek zespołu

 

Zespół ds. planowania dydaktyki:

dr hab. Marcin Glicz, prof. AP – Zastępca Dyrektora IPiA ds. dydaktyki – przewodniczący zespołu,
dr hab. Anna Korzeniewska-Lasota, prof. AP – kierownik Zakładu Administracji,
dr hab. Mikołaj Tarkowski, prof. AP – kierownik Zakładu Prawa,
mgr Anna Skolimowska – członek zespołu,
mgr Adam Ostrowski – członek zespołu,
mgr Aleksandra Młynarkiewicz – członek zespołu,
mgr Dawid Bągart – członek zespołu,
mgr Radosław Pietrzak – członek zespołu,
mgr Małgorzata Kubiak – członek zespołu.

 

Zespół do spraw przebiegu procesu kształcenia na kierunku prawo:

dr hab. Marcin Glicz, prof. AP – Zastępca Dyrektora IPiA ds. dydaktyki – przewodniczący zespołu,
dr Anita Lutkiewicz-Rucińska – członek zespołu,
mgr Adam Ostrowski – członek zespołu,
mgr Radosław Pietrzak – członek zespołu.

 

Zespół do spraw przebiegu procesu kształcenia na kierunku administracja:

dr hab. Anna Korzeniewska-Lasota, prof. AP  – przewodnicząca zespołu,
dr Mikołaj Pułło - członek zespołu,
dr Renata Wiaderna-Kuśnierz – członek zespołu,
mgr Anna Skolimowska – członek zespołu.

 

Zespół do spraw hospitacji zajęć dydaktycznych:

dr hab. Marcin Glicz, prof. AP – Zastępca Dyrektora IPiA ds. dydaktyki – przewodniczący zespołu,
dr hab. Anna Korzeniewska-Lasota, prof. AP – Kierownik Zakładu Administracji,
dr hab. Mikołaj Tarkowski, prof. AP – Kierownik Zakładu Prawa,
dr hab. Filip Ciepły, prof. AP – członek zespołu.

 

 

Znajdziesz nas tutaj