Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
mgr Kamil Gaweł

mgr Kamil Gaweł

Magister prawa

kamil.gawel@apsl.edu.pl

1. Główne obszary badawcze:

-Myśl polityczno - prawna, w szczególności:

a) XVII- XVIII wieczna myśl angielska oraz amerykańska;

b) związki polityki i prawa;

-Ustrój Stanów Zjednoczonych Ameryki.

- Prawo wyborcze Stanów Zjednoczonych Ameryki (w szczególności procedura wyboru Prezydenta).

-Miejskość (w szczególności myśl urbanistyczna).

- Islam (w szczególności obecność muzułmanów w Europie).

Rozprawa doktorska poświęcona Kolegium Elektorów Stanów Zjednoczonych Ameryki, przygotowywana jest pod kierunkiem dr. hab. Michała Urbańczyka, prof. UAM.

2. Najważniejsze publikacje naukowe

Artykuły naukowe:

1. K. Gaweł, Jane Jacobs i jej krytyka dominujących metod w urbanistyce, [w] ,,Acta Erasmiana” Tom 19., Wrocław 2021

2. K.Gaweł, Jane Jacobs i miasto ,,samoorganizujące się", [w] ,,Wrocławskie Studia Erazmiańskie" Tom 14., Wrocław 2020

Publikacje redakcyjne (współautorstwo):

1. Acta Erasmiana. T. 18 / red. Mirosław Sadowski, Kamil Gaweł, Krzysztof Strużyński,
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych : Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii, 2019.

2. Acta Erasmiana. T. 19 / red. Mirosław Sadowski, Kamil Gaweł, Krzysztof Strużyński,
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych : Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii, 2020.

3. Wykaz uczestnictwa w komitetach organizacyjnych oraz referatów wygłoszonych na konferencjach:

1.  IV Międzynarodowa Konferencja ,,Orient Daleki i bliski”, Wrocław, 22 I 2021r., referat: Poglądy Douglasa Murraya na muzułmańską imigrację do Europy.

2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: ,,Rewolucje i kontrrewolucje w dziejach myśli politycznej i prawnej”, Wrocław, 9 IV 2021r., referat : Thomas Paine jako ideolog rewolucji amerykańskiej.

3. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Prawo-religia-polityka”, Wrocław, 28 V 2021r., referat: Purytańska teokracja w Massachusetts i jej czołowi przedstawiciele: John Cotton, oraz John Winthrop.

4. Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych

- Redakcja pisma naukowego Acta Erasmiana (UWr.) Stanowisko: zastępca Redaktora Naczelnego (Prof. dr. hab. Mirosława Sadowskiego).

5. Doświadczenie zawodowe

a) współpracownik ds. prawnych w biurach nieruchomości;

b) współpracownik ds. prawnych w w sektorze NGO;

c) analityk kontraktów w amerykańskiej korporacji.

 

 

 

 

Znajdziesz nas tutaj