Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

mgr Anna Patalon

Magister Prawa

email: anna.patalon@apsl.edu.pl

1. Główne obszary badawcze

 

- filozofia państwa i prawa 
- filozofia polityki
- historia idei polityczno-prawnych
- problematyka sprawiedliwości i równości oraz ideologiczne założenia ruchu kibucowego

2. Publikacje naukowe

 

- Spory o uniwersalizm. Rzecz o imperializmie praw człowieka, erze nowych krucjat i ekspansji demokracji. Problemy z moralną legitymizacją współczesnych interwencji zbrojnych, [w:] Tolerancja i edukacja, red. M. Patalon, Gdańsk 2008.

- Podstawy prawne współpracy państwa z Kościołami i związkami wyznaniowymi w obszarze pomocy społecznej w Polsce, [w:] Religijne uwarunkowania pracy socjalnej, red. M. Patalon, Toruń 2014.

- Zasada równości wobec prawa w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, [w:] Nierówności społeczne. W trosce o otwarcia horyzontów edukacji, red. K. Błasińska, S. Pasikowski, G. Piekarski, J. Ratkowska-Pasikowska, Gdańsk 2015.

3. Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach


- Prawo siły czy siła prawa – warunki ładu międzynarodowego w dobie globalizacji, konferencja naukowa „Przemiany globalne i regionalne. Świat, Europa i Polska na progu XXI wieku”, Instytut Politologii na Uniwersytecie Gdańskim oraz Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, 12-13 listopada 2007 r.

- Spory o uniwersalizm. Rzecz o imperializmie praw człowieka, erze nowych krucjat i ekspansji demokracji. Problemy z moralną legitymizacją współczesnych interwencji zbrojnych, międzynarodowa konferencja naukowa „Tolerancja i edukacja”, Pracownia Pedagogiki Religii w Instytucie Pedagogiki na Uniwersytecie Gdańskim, 15-16 listopada 2007 r.

- Czerwony Dach Świata. Międzynarodowa ochrona praw człowieka i polityka chińska wobec Tybetu po II wojnie światowej, konferencja naukowa „Tybet – kraj na dachu świata”, Kulturalny Kolektyw oraz Koło Naukowe MOZAIKA, Stowarzyszenie PRO SOCIETAS na Uniwersytecie Gdańskim, 8 maja 2008 r.

- Czerwony Dach Świata. Polityka chińska wobec Tybetu po II wojnie światowej, konferencja naukowa "Chiny bez owijania w jedwab", Polsko-Chińskie Koło Naukowe w Wyższej Szkole Międzynarodowych Stosunków Politycznych i Gospodarczych w Gdyni, 30 maja 2008 r.

- Współpraca państwa z Kościołami i związkami wyznaniowymi w obszarze pomocy społecznej w Polsce – wybrane zagadnienia prawne, konferencja naukowa „Religijne uwarunkowania pracy socjalnej”, Akademia Pomorska w Słupsku, 13 czerwca 2014 r.

- Cele i wartości pracy socjalnej w perspektywie polskiego ustawodawstwa socjalnego, konferencja naukowa „Praca socjalna w poszukiwaniu tożsamości na tle przemian społecznych i ekonomicznych”, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, 18-19 września 2014 r.

- Zasada równości wobec prawa w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, konferencja naukowa „Edukacja Równościowa. Wyzwania-Potrzeby-Możliwości”, Akademia Pomorska w Słupsku, 1-2 grudnia 2015 r.

- Kibuce – przykład utopii zrealizowanej, konferencja naukowa „Utopie społeczne i estetyczne w XIX i XX wieku. Motywy – Idee – Ideologie”, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu, 10 maja 2016 r.
- Idea sprawiedliwości społecznej w praktyce wspólnot kibucowych w Izraelu, IX Zjazd Pedagogiczny „Ku życiu wartościowemu. Idee – koncepcje – praktyki”, Uniwersytet w Białymstoku, 21-23 września 2016 roku.

4. Staże i seminaria naukowe

 

- Udział w międzynarodowym seminarium "Teaching about the Shoah and Antisemitism" organizowanym przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie w dniach 13-31 lipca 2014 r. (w ramach stypendium Ministra Spraw Zagranicznych Izraela) 

5. Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych

 

- Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych 

6. Projekty naukowe

 

- Idea sprawiedliwości społecznej w praktyce wspólnot kibucowych w Izraelu (grant wydziałowy dla młodych naukowców)

- Filozoficzne i religijne podłoże dialogu międzykulturowego oraz jego społeczne implikacje (zadanie badawcze w ramach działalności statutowej).

7. Działalność zawodowa

 

- Praktyka i staż w kancelarii radcowskiej

- Współtwórca cyklu festiwali etnicznych oraz spotkań z kulturami świata dla Bałtyckiego Bractwa Żeglarzy w Gdańsku

- Promocja medialna XIX Festiwalu Polskich Wideoklipów Yach Film 2010

Znajdziesz nas tutaj