Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

dr Rafał Kuligowski

Doktor nauk prawnych

email: rafal.kuligowski@apsl.edu.pl

1.    Główne obszary badawcze 


- system instytucjonalny Unii Europejskiej
- prawo międzynarodowe publiczne
- prawo Unii Europejskiej

2.    Najważniejsze publikacje naukowe 

 

- Procedura wystąpienia państwa członkowskiego z Unii Europejskiej na przykładzie Wielkiej Brytanii (w:) Polska w Unii Europejskiej. Nowe wyzwania. Warszawa 2018 
- Współczesne problemy młodzieży w Unii Europejskiej (w:) Kilka słów o człowieku. Gdańsk 2019 
- The City of Slupsk after 10 years of Polish membership in the European Union (w:) The Consequences of Membership in the EU for new Member States – structural, political and economic changes. Wrocław 2017 
- Youth participation in public decision-makingar regional and local leverl (w:) The COPERNICUS JOURNAL OF POLITICAL STUDIES, ISSUE 1/2016. Toruń 2016
- Negocjacje dotyczące wystąpienia państwa członkowskiego ze struktur UniiEuropejskiej – casus „Brexitu” (materiał nie opublikowany, w tym roku KUL wyda) 
- The socio-economic effects of Poland’s membership in the European Union (w:) Poland in the single market: taking stocks and looking Ahead. Wydawnictwo Routledge. rok wydania 2019.

3.    Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych 


"Polska w Unii Europejskiej. Nowe wyzwania" - Wystąpienie państwa członkowskiego z Unii europejskiej na przykładzie Wielkiej Brytanii" - Akademia Pomorska w Słupsku, (czerwiec 2018 ) i Katolicki Uniwersytet Lubelski (październik 2018). Konferencja międzynarodowa organizowana przez Komisję Europejską i Parlament Europejski. 

4.    Staże i seminaria naukowe 


Staż w Biurze Regionalnym Województwa Pomorskiego w Brukseli. 

5.    Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych


Członek zespołu eksperckiego Team Europe przy Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce
Członek zespołu odwoławczego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Członek redakcji "Przeglądu europejskiego" Uniwersytetu Warszawskiego

6.    Działalność zawodowa 


Radca prawny
 

Znajdziesz nas tutaj