Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Dr Łukasz Kroplewski

Dr Łukasz Kroplewski

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne

lukasz.kroplewski@apsl.edu.pl

1. Główne obszary badawcze
Prawo administracyjne
Negocjacje i mediacje - prawo ADR
Prawo własności intelektualnej

2. Najważniejsze publikacje naukowe
Łukasz Kroplewski, Paweł Majczak, Krzysztof Sobieralski, Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego, Wrocław 2018

3. Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach (wybrane)
Konferencja naukowa „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym", główny organizator – Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017

4. Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową lub organizacyjną
 
Brązowy Krzyż Zasługi Prezydenta RP, Warszawa 2018
Odznaka Honorowa Ministra Energii, Warszawa 2018
Srebrna Odznaka Honorowa IGG, Warszawa 2017

5. Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych
Vice-Chair Group of Experts on Coal Mine Methane and Just Transition, ONZ Genewa

6. Działalność zawodowa
 Prawnik, mediator, manager

 

Znajdziesz nas tutaj