Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Annales Pomorienses. Ius

"Annales Pomorienses. Ius" to rocznik wydawany w Instytucie Prawa i Administracji. Jest to recenzowane czasopismo naukowe ukazujące się nakładem Wydawnictwa Akademii Pomorskiej w Słupsku. Jego profil redakcyjny obejmuje dwie dyscypliny nauk społecznych – nauki prawne i nauki o polityce i administracji. Redakcja przyjmuje do druku artykuły napisane w trzech językach: polskim, rosyjskim i angielskim.


W skład Kolegium Redakcyjnego wchodzą:

- dr hab. Mikołaj Tarkowski, prof. AP - redaktor naczelny (Instytut Prawa i Administracji, Akademia Pomorska w Słupsku);
- dr hab. Anna Korzeniewska-Lasota, prof. AP - zastępca redaktora naczelnego (Instytut Prawa i Administracji, Akademia Pomorska w Słupsku);
- mgr Adam Ostrowski - sekretarz redakcji (Instytut Prawa, Akademia Pomorska w Słupsku);
- dr Renata Wiaderna-Kuśnierz - redaktor tematyczny działu: nauki prawne (Instytut Prawa, Akademia Pomorska w Słupsku);
- dr Mikołaj Pułło- redaktor tematyczny działu: nauki o polityce i administracji (Instytut Prawa, Akademia Pomorska w Słupsku);
- dr hab. Jarosław Kostrubiec – członek kolegium (Instytut Prawa, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie);
- dr hab. Filip Ciepły – członek kolegium (Instytut Prawa i Administracji, Akademia Pomorska i Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
- prof. Pablo Chang An Ping Ibarra – członek kolegium (Wydział Prawa, Uniwersytet Ameryk w Quito, Ekwador)
- prof. Igor Kozlichin – członek kolegium (Wydział Prawa, Uniwersytet Państwowy w Sankt Petersburgu, Federacja Rosyjska).

Rada Naukowa w składzie:
- przewodniczący: prof. dr hab. dr h.c. Dariusz Szpoper (Instytut Prawa i Administracji, Akademia Pomorska w Słupsku);
-  zastępca przewodniczącego: prof. dr hab. Przemysław Dąbrowski, (Instytut Prawa i Administracji, Akademia Pomorska w Słupsku);
- członkowie:
- dr hab. Karol Łopatecki,  prof. UwB, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku;
- prof. Carlos Kete, Agostinho Neto University, Sapu, Angola;
- prof. Igor Isaev, Państwowy Uniwersytet Prawniczy im. O. Kutafina w Moskwie, Federacja Rosyjska;
- prof. Marina Garishvili, Państwowy Uniwersytet im. I. Javakishvili w Tbilisi, Gruzja;
- prof. Nikołaj Stojko, Wydział Prawa, Uniwersytet Państwowy w Sankt Petersburgu, Federacja Rosyjska;
- prof. Heikki Pihlajamaki – Wydział Prawa, Uniwersytet w Helsinkach, Finlandia;
- dr hab. Piotr Fiedorczyk, prof. UwB, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku;
- dr Aleksander Salenko, Wydział Prawa, Bałtycki Uniwersytet Federalny im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie, Federacja Rosyjska;
- prof. Swietłana Lonskaja, Wydział Prawa, Bałtycki Uniwersytet Federalny im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie, Federacja Rosyjska;
- adwokat Juozas Čivilis, Wilno, Litwa;
- prof. Krasimira Sredkova, Wydział Prawa, Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy, Bułgaria;
- doc. Ilian Shotlekov, Wydział Prawa, Uniwersytet w Płowdiw, Bułgaria;
- doc. dr Rūstis Kamuntavičius, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie, Litwa;
- dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

 

https://pia.apsl.edu.pl/institute-of-law-and-administration/journals/annales-pomorienses.-ius

 

 

 

Znajdziesz nas tutaj