Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Institute of Law and Administration

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

dr Maciej Bendorf-Bundorf

doctor of law

maciek.bendorf@apsl.edu.pl

1.    Main research areas:

Public economic law

European economic law

Public procurement law

2.    The most important scientific publications:


M. Bendorf-Bundorf, Obowiązek udzielania zamówień publicznych przez fundacje i stowarzyszenia, Olsztyn 2018.

M. Bendorf-Bundorf, Electronic Auctions in Polish Public Procurement System [w:] Public and Private Law and the Challenges of New Technologies and Digital Markets. Volume I. Regulatory Challenges, red. E. Bani, B. Pachuca-Smulska, E. Rutkowska-Tomaszewska, Warszawa 2020, s. 65-79.

M. Bendorf-Bundorf, Ekologiczne zamówienia publiczne na tle zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji, Studia Prawnoustrojowe 2020, nr 47, s. 5-21.

M. Bendorf-Bundorf, Social Clauses in Public Procurement Procedures in the Light of Public Expenditure Efficiency [w:] The financial law towards challenges of the XXI century / eds. Petr Mrkyvka, Jolanta Gliniecka, Eva Tomaskova, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński, Michal Radvan, Brno 2020, s. 26-39.

M. Bendorf-Bundorf, Pojęcie związku podmiotów w kontekście obowiązku stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych przez stowarzyszenia [w:] Dziś i jutro zamówień publicznych, red. M. Lemonnier, H. Nowak, wyd. Urzędu Zamówień Publicznych, Warszawa 2019, s. 22-32.

M. Bendorf-Bundorf, Sz. Kisiel, M. Staniszewska, Założenia umowy CETA w przedmiocie inwestycji [W:] Prawo rynku finansowego jako nowa specjalizacja badawcza, Olsztyn 2017, s. 45-63.

M. Bendorf-Bundorf, autorstwo rozdziału [w:] Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, P. Stec, Wolters Kluwer Polska 2017.

M. Bendorf-Bundorf, Członkostwo w stowarzyszeniu, Studia Prawnoustrojowe 2015, nr 28, s. 35-49.

M. Bendorf-Bundorf, Instrumentalizacja zamówień publicznych w kontekście polityki społecznej Unii Europejskiej, Studia Prawnoustrojowe 2014, nr 24, s. 147-159.

M. Bendorf-Bundorf, Pojęcie robót budowlanych jako przedmiotu umowy w sprawie zamówienia publicznego [w:] Działalność deweloperska w praktyce obrotu gospodarczego, red. M. Królikowska-Olczak, A. Bieranowski, J.J. Zięty, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2014, s. 345-353.

M. Bendorf-Bundorf, Zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jej ograniczenia, Finanse Komunalne 2013, nr 11, s. 39-51.

M. Bendorf-Bundorf, Bezpieczeństwo informacji a obowiązek stosowania procedur zamówień publicznych do zakupów w dziedzinie bezpieczeństwa w świetle prawa Unii Europejskiej [w:] „Nauka o bezpieczeństwie. Istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju. Studia i materiały.” Tom I, red. L. Grochowski, A. Letkiewicz, A. Misiuk, wyd. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2011, s. 481-488.

M. Bendorf-Bundorf, Instytucja przekazania informacji o czynności bezprawnie podjętej lub zaniechanej w Prawie zamówień publicznych [w:] "Ekonomiczne i prawne zagadnienia zamówień publicznych. Polska na tle Unii Europejskiej. Międzynarodowa konferencja naukowa 21-22 czerwca 2010 r. w Łodzi", red. A. Borowicz, M. Królikowska - Olczak, J. Sadowy, W. Starzyńska, wyd. Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2010, s. 297-304.

Znajdziesz nas tutaj