Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Stypendia, staże, konkursy i ERASMUS+

ERASMUS+

Studenci studiów licencjackich, magisterskich oraz jednolitych magisterskich mają możliwość wyjazdu na studia za granicą w ramach programu Erasmus+. W ramach wymiany studenci realizują na uczelni partnerskiej przedmioty, wymagane programem na Akademii Pomorskiej. Czas mobilności wynosi odpowiednio 12 miesięcy na studiach licencjackich i magisterskich oraz 24 miesiące na studiach magisterskich jednolitych. W postępowaniu rekrutacyjnym szczególne znaczenie ma znajomość języka oraz średnia ocen kandydata.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: 

https://erasmus.apsl.edu.pl/pl/

oraz

http://www.erasmus.org.pl

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej 

https://www.daad.pl/pl/

Konkurs na pracę dyplomową o tematyce walutowej

https://www.granty-na-badania.com/2019/03/walutomat-nagrodzi-za-prace-dyplomowe-o.html#.XbmPq-hKjIU

Diamentowy Grant

https://www.granty-na-badania.com/p/diamentowy-grant.html

Stypendia Ministra za znaczące osiągnięcia

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20192020

Program stypendiów pomostowych FEP

https://fep.lodz.pl/pl/programy/program-stypendiow-pomostowych

„Indeks Marzeń” Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

https://www.mojestypendium.pl/stypendium_krajowe/8-edycja-indeksu-marzen-fundacji-anny-dymnej-mimo-wszystko-2/

Stypendia Stowarzyszenia Naukowo-Kulturalnego w Europie Środkowej i Wschodniej 

https://www.gfps.pl/info/

https://www.gfps.pl/info-ua/

 

 

 

 

 

Znajdziesz nas tutaj