Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Sesja egzaminacyjna

Korekta nr 1

I termin egzaminu z przedmiotu Logika Prawnicza na kierunku Administracja I rok SPS studia stacjonarne, odbędzie się 1 VI 2021 r. o godz. 8:00 lub 15 VI 2021 r. o godz. 8:00. Przewidywany sposób przeprowadzenia egzaminu to forma pisemna online.

II termin  egzaminu z przedmiotu Logika Prawnicza na kierunku Administracja I rok SPS studia stacjonarne, odbędzie się 1 VII 2021 r. lub 28 IX 2021 r. o godz. 8:00. Przewidywany sposób przeprowadzenia egzaminu to forma pisemna online.
 

Korekta nr 2

I termin egzaminu z przedmiotu Logika Prawnicza na kierunku Administracja I rok SPS studia niestacjonarne, odbędzie się 12 VI 2021 r. o godz. 9:00. Przewidywany sposób przeprowadzenia egzaminu to forma pisemna online.  

II termin  egzaminu z przedmiotu Logika Prawnicza na kierunku Administracja I rok SPS studia niestacjonarne, odbędzie się 1 VII 2021 r. lub 28 IX 2021 r. o godz. 8:00. Przewidywany sposób przeprowadzenia egzaminu to forma pisemna online.

Korekta nr 3

I termin egzaminu z przedmiotu Prawo Europejskie na kierunku Prawo II rok JSM studia stacjonarne, odbędzie się 17 VI 2021 r. o godz. 9:00. Przewidywany sposób przeprowadzenia egzaminu to forma pisemna.  

II termin  egzaminu z przedmiotu Prawo Europejskie na kierunku Prawo I rok JSM studia stacjonarne, odbędzie się 6 VII 2021 r. o godz. 9:00. Przewidywany sposób przeprowadzenia egzaminu to forma pisemna.

Korekta nr 4

I termin egzaminu z przedmiotu Prawo gospodarcze publiczne na kierunku Administracja SDS I rok, NS odbędzie się 19.06.2021 r. o godz. 11:00 w formie testowej.

Korekta nr 5

Zmiana terminu egzaminu z Podstaw prawa handlowego: - studia niestacjonarne

Egzamin ustny – MS Teams – 19.06.2021 r. godz. 9.00

Znajdziesz nas tutaj