Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Propedeutyka prawa/współpraca ze szkołami

Instytut Prawa i Administracji od 2020 roku (pilotaż w okresie od X do XII 2019 roku) realizuje w szkołach województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego, pełny program zatytułowany: Propedeutyka prawa w szkołach ponadpodstawowych. Pracownicy Instytutu (doskonali dydaktycy, naukowcy i praktycy) prowadzą zajęcia z różnych dziedzin prawa, prezentując niezwykle ciekawe treści w formie wykładów i warsztatów. W ramach programu oferujemy zajęcia dla uczniów z:

- podstaw prawa

- podstaw prawa cywilnego

- podstaw prawa finansowego

- podstaw prawa podatkowego

- podstawa prawa handlowego

- podstaw prawa gospodarczego

- różnych warsztatów ze sporządzania pism i umów.

Szkoły uczestniczące w programie lub współpracujące z Instytutem:

1. Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Lęborku

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnem

4. Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Słupsku

5. Liceum Ogólnokształcące w Człuchowie

6. Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Kartuzach 

7. Zespół Szkół im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie

8. Zespół Szkół im. Henryka Dąbrowskiego w Sławnie

9. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku

10. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Redzikowie

11. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku

12. I Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie

13. I Liceum Ogólnokształcące w Bytowie

14. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach

15. Zespół Szkół Ogólnokształcących II Liceum Ogólnokształcące w Rumi

16. Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

17. V Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Koszalinie

18. I Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich w Rumi

19. VI Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie

20. Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu

21. Zespół Szkół Informatycznych w Słupsku

22. II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie

23. IV Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupsku

Oferta wykładów online w roku akademickim 2022/2023:

prof. dr hab. Przemysław Dąbrowski
- „Czy Sokrates musiał wypić cykutę?."
- „Jak zrozumieć konfucjanizm i taoizm?"
- „Śmierć Prezydenta – o procesie Niewiadomskiego"
- „Stoicyzm w naszym życiu"

dr hab. Mikołaj Tarkowski, prof. AP
- „Samotna gra w państwo. Czynniki stabilizacji i destabilizacji współczesnych społeczeństw"

dr hab. Marcin Glicz, prof. AP
- „Prawne podstawy działalności gospodarczej”

dr Marcin Czechowski
- „Jak załatwić sprawę w urzędzie? Praktyczne aspekty postępowania
administracyjnego"
- „Nie wystarczy mieć rację, trzeba jeszcze to udowodnić. Podstawy
postępowania cywilnego"

dr Renata Wiaderna-Kuśnierz
- „Czy mój avatar narusza prawa autorskie? O utworze oraz autorskich prawach osobistych i majątkowych"

dr Oskar Kanecki
- „Sądy kapturowe w Rzeczypospolitej Obojga Narodów."
- „Meandry sądownictwa szlacheckiego."

dr Łukasz Młynarkiewicz
- „Rola i zadania ustawowe Państwowej Agencji Atomistyki"

dr Anita Lutkiewicz-Rucińska
- „Prawo cywilne jako prawo życia codziennego"

mgr Maciej Helmin
- „Możliwości rozwoju w wymiarze sprawiedliwości"


mgr Natalia Pliszka
- „Przeciwdziałanie przestępczości nieletnich w polskim i amerykańskim systemie prawnym"

mgr Piotr Skorek
- „Charakterystyka zawodu radcy prawnego oraz zawodu adwokata"
- „Prawa autorskie do gier komputerowych, prawa autorskie do filmu"
- „Torrenty czy są legalne i bezpiecznie ? Zagrożenia związane z ściąganiem plików z Internetu"
- „Rola profesjonalnego pełnomocnika/obrońcy w procesie karnym"

mgr Anna Skolimowska
- „Kiedy rynki finansowe upadają" Wielkie kryzysy finansowe"

mgr Aleksandra Młynarkiewicz
- „Kiedy mogę zostać uniewinniony, a kiedy skazany?"

mgr Adam Ostrowski
- „30 lat samorządu. Kształtowanie się sytuacji prawnej "małych ojczyzn" w Polsce"
- „Finanse samorządu terytorialnego - filar rozwoju lokalnych społeczności"
- „Władza wykonawcza w gminie, powiecie i województwie - różnice i dyskusja nad możliwymi zmianami"
- „Decentralizacja a centralizacja - granice swobody funkcjonowania samorządu terytorialnego"

 

Dyrektorzy Szkół, którzy chcieliby nawiązać współpracę z Instytutem, proszeni są o kontakt z mgr. Adamem Ostrowskim (adam.ostrowski@apsl.edu.pl)

Znajdziesz nas tutaj