Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „OCHRONA WOLNOŚCI I PRAWO KARNE”

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „OCHRONA WOLNOŚCI I PRAWO KARNE”

Instytut Prawa i Administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku organizuje w dniu 21 października 2021 roku – w formie zdalnej – Międzynarodową Konferencję Naukową „Ochrona wolności i prawo karne”.

Formuła spotkania przewiduje stworzenie naukowego panelu dyskusyjnego połączonego z prezentacją referatów w językach: angielskim, rosyjskim lub polskim. Organizatorzy konferencji planują także wydanie artykułów pokonferencyjnych, które zostaną opublikowane na łamach wychodzących w IPiA czasopism naukowych:

"Annales Pomorienses. Ius” https://pia.apsl.edu.pl/instytut-prawa-i-administracji/czasopisma/annales-pomorienses.-ius

"Journal of Polish-Georgian Law" https://pia.apsl.edu.pl/instytut-prawa-i-administracji/czasopisma/journal-of-polish-georgian-law

"Review of Institute of the Grand Duchy of Lithuania" https://ojs.gsw.gda.pl/index.php/RIGDL/

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o przesłanie tematu wystąpienia (w języku angielskim, rosyjskim lub polskim) do dnia 15 września 2021 roku na adres: konferencja.prawokarne@apsl.edu.pl

Znajdziesz nas tutaj