Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

mgr Marek Szałkiewicz

Magister prawa

marek.szalkiewicz@apsl.edu.pl

1.    Główne obszary badawcze
- postępowanie administracyjne
- postępowanie podatkowe
- podatki i opłaty lokalne, opłaty administracyjne
- problematyka szacowania wartości nieruchomości

2.    Najważniejsze publikacje naukowe
•    Analiza zgodności projektu ustawy wprowadzającej reformę sądownictwa administracyjnego z wymogami stawianymi przez art. 31 Regulaminu Sejmu, Przegląd Legislacyjny z 2002 r., nr 1;
•    Przedawnienie prawa do wydania decyzji w przedmiocie opłaty planistycznej oraz przedawnienie zobowiązania z tytułu tej opłaty, Finanse Komunalne z 2014 r., Nr 3;
•    Problem podstawy prawnej orzekania w postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej. Dwugłos w sprawie, (współautor K. Kaszubowski), CASUS z 2011 r., nr 4;
•    Glosa do wyroku NSA z dnia 20 stycznia 2005 r., OSK 1755/04, Gdańskie Studia Prawnicze z 2007 r., Nr 2 str. 69-80;
•    Glosa do wyroku WSA w Łodzi z dnia 29 lipca 2011 r., II SA/Łd 626/11, Gdańskie Studia Prawnicze z 2013 r., Nr 3, str. 61-68;
•    Glosa do wyroku NSA z dnia 4 stycznia 2013 r., I OSK 1553/11, Samorząd Terytorialny z 2014 r. nr 5 str. 83-86;
•    Glosa do postanowienia NSA z dnia 13 marca 2014 r., II OSK 452/13,, Samorząd Terytorialny z 2014 r., nr 7-8, str. 181-185;
•    Glosa, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych z 2015 r. Nr 8, str. 39;
•    Glosa do wyroku NSA z dnia 12 lipca 2013 r., II FSK 678/13, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych z 2016 r. Nr 2, str. 34-38;
•    Glosa do wyroku NSA z dnia 14 listopada 2014 r., I OSK 1845/14, LEX/el
•    Glosa do wyroku NSA z dnia 4 stycznia 2013 r., I OSK 1553/11 LEX/El;
•    Glosa  do wyroku WSA w Łodzi z dnia 29 lipca 2011 r., II SA/Łd 626/11, LEX/El;
•    Glosa do wyroku WSA z dnia 16 grudnia 2014 r., I SA/Gd 1268/14, LEX/El;
•    Glosa do wyroku NSA z dnia 22 marca 2017 r., I GSK 166/17; Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych z 2017 r. Nr 7, str. 35-4.


3. Działalność zawodowa  
- Ukończona aplikacja sądowa, zdany egzamin sędziowski.
- Radca prawny.
- Członek orzekający Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa Kolegium.
- Ukończone studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej na kierunku Wycena Nieruchomości.

 

Znajdziesz nas tutaj