Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

mgr Aleksandra Młynarkiewicz

Magister prawa

email: aleksandra.mlynarkiewicz@apsl.edu.pl

Główne obszary badawcze:


- Prawo cywilne, prawo rodzinne.

Działalność zawodowa: 


Asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Słupsku. Zakres obowiązków - przygotowywanie projektów:

- postanowień o warunkowym zwolnieniu,

- postanowień  o odwołaniu warunkowego zwolnienia,

-  postanowień o umorzeniu postępowania o warunkowe zwolnienie,

-  postanowień o przerwę w karzę i dalszą przerwę w karze,

-  postanowień o odwołaniu przerwy w karze,

-  postanowień w przedmiocie udzielenia zezwolenia na odbywanie kary w SDE,

-  postanowień o przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na odbywanie kary w SDE,

-  postanowień w przedmiocie uchylenia zezwolenia na odbywanie kary w SDE,

-  postanowień o warunkowym zwolnieniu z kary wykonywanej w sde,

-  postanowień w trybie 24 § 1 kkw, art. 119 § 2 kkw, art. 83 kkw, art.7 § 1 kkw,

-  postanowień w przedmiocie zwolnienia skazanego od uiszczenia kosztów sądowych w zakresie opłaty sądowej od wniosku

- postanowień w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę miejsca stałego pobytu skazanego,

-  postanowień w przedmiocie  orzeczenia o właściwości sądu,

-  postanowień w przedmiocie skarg skazanego na decyzję Dyrektora jednostki penitencjarnej,

- zarządzeń o zmianie kolejności wykonywania kar pozbawieni a wolności,

- zarządzeń o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku skazanego o zezwolenie na odbywanie poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego kary roku pozbawienia wolności,

- odpowiedzi na skargi (w trybie nadzoru penitencjarnego).

Znajdziesz nas tutaj