Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
dr Ryszard Gaidis

dr Ryszard Gaidis

Profesor wizytujący

ryszard.gaidis@apsl.edu.pl

Główne obszary badawcze:
Powszechna historia XIX wieku
Historia myśli politycznej XIX wieku
Historia imperium rosyjskiego
Zagadnienia historii Litwy i Polski w XIX – I połowie XX wieku


Monografie:
•    Alfredas Bumblauskas, et al., Alma Mater Vilnensis: trumpa universiteto istorija, Vilnius: Vilniaus universitetas, 2019.
•    Dalia Bukelevičiūtė, et al., Lietuvos valstybės kontrolės istorija, Vilnius: Vilniaus universitetas, 2015.


Artykuły (wybrane):
•    Ryšard Gaidis, Sigitas Jegelevičius, „Lietuviai atkuria universitetą Vilniuje“, in: Alfredas Bumblauskas, et al., Alma Mater Vilnensis: trumpa universiteto istorija, Vilnius: Vilniaus universitetas, 2019, p. 81–83.
•    Ryšard Gaidis, Sigitas Jegelevičius, „Universiteto atkūrimo politiniai žaidimai“, in: Alfredas Bumblauskas, et al., Alma Mater Vilnensis: trumpa universiteto istorija, Vilnius: Vilniaus universitetas, 2019, p. 83–85.
•    Ryšard Gaidis, Sigitas Jegelevičius, „Stepono Batoro universitetas (1919–1939)“, in: Alfredas Bumblauskas, et al., Alma Mater Vilnensis: trumpa universiteto istorija, Vilnius: Vilniaus universitetas, 2019, p. 85–89.
•    Ryšard Gaidis, Sigitas Jegelevičius, „Antrojo pasaulinio karo sūkuryje: 1939–1940 ir 1941–1944 metai“, in: Alfredas Bumblauskas, et al., Alma Mater Vilnensis: trumpa universiteto istorija, Vilnius: Vilniaus universitetas, 2019, p. 90–93.
•    Ryšard Gaidis, „Lietuvos Didžioji Kunigaikštija kaip atminties vieta: Liudviko Abramovičiaus ir Juzefo Mackievičiaus atvejai“, in: Alfredas Bumblauskas, Grigorijus Potašenko (sud.), Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos istorijos ir tradicijos fenomenai: tautų atminties vietos (serija: Lietuvos istorijos studijos, t. 9), Vilnius: Vilniaus universitetas, 2013, p. 45–58.
•    Przemysław Dąbrowski, Ryšard Gaidis, „Rzeź katolików w Krożach. Przyczynek do dziejów walki Polaków i Litwinów przeciwko rządom carskim w XIX wieku“, in: Czasopismo prawno-historyczne, 2012, t. 64, p. 129–139.
•    Ryšard Gaidis, „Piotras Stolypinas ir tautinis klausimas Rusijos imperijoje 1906–1911 metais: Naujausios rusų istoriografijos tendencijos“, in: Lietuvos istorijos studijos, 2011, t. 27. p. 39–53.
•    Ryšard Gaidis, „Myśl polityczna oraz działalność lojalistyczna Ignacego Korwin-Milewskiego“, in: Kultura i myśl polityczno-prawna: Materiały z VII ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych, Jurata, 28-31 maja 2008 r., Sopot: Arche s.c. 2010, p. 162–172.

Pozostałe funkcje:
Członek Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy
Ekspert w Departamencie dziedzictwa kultury przy Ministerstwie Kultury Litwy

Znajdziesz nas tutaj