Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

dr Maciej Bendorf-Bundorf

Doktor nauk prawnych

maciek.bendorf@apsl.edu.pl

1.    Główne obszary badawcze

- Prawo gospodarcze publiczne
- Europejskie prawo gospodarcze
- Prawo zamówień publicznych

2.    Najważniejsze publikacje naukowe


M. Bendorf-Bundorf, Obowiązek udzielania zamówień publicznych przez fundacje i stowarzyszenia, Olsztyn 2018.

M. Bendorf-Bundorf, Electronic Auctions in Polish Public Procurement System [w:] Public and Private Law and the Challenges of New Technologies and Digital Markets. Volume I. Regulatory Challenges, red. E. Bani, B. Pachuca-Smulska, E. Rutkowska-Tomaszewska, Warszawa 2020, s. 65-79.

M. Bendorf-Bundorf, Ekologiczne zamówienia publiczne na tle zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji, Studia Prawnoustrojowe 2020, nr 47, s. 5-21.

M. Bendorf-Bundorf, Social Clauses in Public Procurement Procedures in the Light of Public Expenditure Efficiency [w:] The financial law towards challenges of the XXI century / eds. Petr Mrkyvka, Jolanta Gliniecka, Eva Tomaskova, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński, Michal Radvan, Brno 2020, s. 26-39.

M. Bendorf-Bundorf, Pojęcie związku podmiotów w kontekście obowiązku stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych przez stowarzyszenia [w:] Dziś i jutro zamówień publicznych, red. M. Lemonnier, H. Nowak, wyd. Urzędu Zamówień Publicznych, Warszawa 2019, s. 22-32.

M. Bendorf-Bundorf, Sz. Kisiel, M. Staniszewska, Założenia umowy CETA w przedmiocie inwestycji [W:] Prawo rynku finansowego jako nowa specjalizacja badawcza, Olsztyn 2017, s. 45-63.

M. Bendorf-Bundorf, autorstwo rozdziału [w:] Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, P. Stec, Wolters Kluwer Polska 2017.

M. Bendorf-Bundorf, Członkostwo w stowarzyszeniu, Studia Prawnoustrojowe 2015, nr 28, s. 35-49.

M. Bendorf-Bundorf, Instrumentalizacja zamówień publicznych w kontekście polityki społecznej Unii Europejskiej, Studia Prawnoustrojowe 2014, nr 24, s. 147-159.

M. Bendorf-Bundorf, Pojęcie robót budowlanych jako przedmiotu umowy w sprawie zamówienia publicznego [w:] Działalność deweloperska w praktyce obrotu gospodarczego, red. M. Królikowska-Olczak, A. Bieranowski, J.J. Zięty, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2014, s. 345-353.

M. Bendorf-Bundorf, Zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jej ograniczenia, Finanse Komunalne 2013, nr 11, s. 39-51.

M. Bendorf-Bundorf, Bezpieczeństwo informacji a obowiązek stosowania procedur zamówień publicznych do zakupów w dziedzinie bezpieczeństwa w świetle prawa Unii Europejskiej [w:] „Nauka o bezpieczeństwie. Istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju. Studia i materiały.” Tom I, red. L. Grochowski, A. Letkiewicz, A. Misiuk, wyd. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2011, s. 481-488.

M. Bendorf-Bundorf, Instytucja przekazania informacji o czynności bezprawnie podjętej lub zaniechanej w Prawie zamówień publicznych [w:] "Ekonomiczne i prawne zagadnienia zamówień publicznych. Polska na tle Unii Europejskiej. Międzynarodowa konferencja naukowa 21-22 czerwca 2010 r. w Łodzi", red. A. Borowicz, M. Królikowska - Olczak, J. Sadowy, W. Starzyńska, wyd. Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2010, s. 297-304.

3.    Wystąpienia na międzynarodowych konferencjach naukowych


“Electronic Auctions in Polish Public Procurement System”, International Scientific Conference „Public law and the challenges of new technologies and digital markets”, BERGAMO, WŁOCHY, 26.09.2018 r.

“Social Clauses in Public Procurement Procedures in the Light of Public Expenditure Efficiency”, V Międzynarodowa Bałtycka Konferencja Prawa Finansowego - The financial law towards challenges of the XXI century, Gdynia- Karlskrona-Olandia 10-13 05.2019 r.

 

 

 

 

Znajdziesz nas tutaj