Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Annual of the Institute of Grand Duchy of Lithuania

Czasopismo naukowe, rocznik: „Annual of the Institute of Grand Duchy of Lithuania” wydawane jest przez Instytut Prawa i Administracji AP w Słupsku, Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego w Kownie oraz Gdańską Szkołę Wyższą. 
W składzie komitetu redakcyjnego zasiadają: dr hab. Przemysław Dąbrowski (redaktor odpowiedzialny), dr Andrei Kazakevich (Białoruś) - zastępca redaktora, dr Rūstis Kamuntavičius (Litwa) - zastępca redaktora. Radę naukową tworzą natomiast: prof. dr hab. dr h.c. Dariusz Szpoper, prof. Rimantas Miknys (Litwa), prof. Aliaksandr Smalianchuk (Białoruś), prof. Igor Tsependa (Ukraina) oraz prof. Ēriks Jēkabsons (Łotwa).
Czasopismo składa się z sekcji: historia państwa i prawa, historia myśli polityczno-prawnej, politologia, socjologia, historia oraz recenzje i sprawozdania. W ich ramach publikowane są artykuły w języku angielskim. Czasopismo ukazuje się w formie tradycyjnej (papierowej), jak również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Instytutu.
Pierwszy numer ukaże się w 2020 roku.

Znajdziesz nas tutaj