Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
WYJAZD DO SEJMU

WYJAZD DO SEJMU

Dnia 20 grudnia 2021 r. w ramach Sejmowego Programu Edukacji Parlamentarnej Poseł Piotr Müller organizuje dla studentów Instytutu Prawa i Administracji wyjazd autokarem do Sejmu. Zwiedzanie Sejmu jest zarezerwowane na godzinę 14:00. Po zwiedzaniu przewidziany jest obiad.

Wyjazd jest bezpłatny.
- grupa może liczyć maksymalnie 30 osób,
- grupa podczas wizyty w Sejmie otrzymuje komplet materiałów edukacyjnych,
- każdy uczestnik musi mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość,
- uczestnicy powinni pamiętać też o odpowiednim stroju stosownym do miejsca.
Jednocześnie organizator zastrzega, że zarezerwowany termin zwiedzania Sejmu może zostać przesunięty lub odwołany w każdym czasie przez właściwe służby Kancelarii Sejmu, jeśli zwiedzanie mogłoby spowodować utrudnienia w pracy Sejmu lub jego organów oraz w przypadku, gdy zmianom ulegną warunki epidemiologiczne.
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się w terminie do 17 grudnia tego roku na adres: biuro@piotrmuller.pl (jednocześnie prosimy o podanie imienia, nazwiska i numeru PESEL).

https://piotrmuller.pl/


Uwaga‼
Ze względu na sytuację epidemiologiczną zwiedzać Sejm mogą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych. Podczas zwiedzania obowiązuje nakaz:
- zasłaniania ust i nosa maseczką,
- zachowywania bezpiecznego dystansu od innych osób (1,5 m),
- zdezynfekowania dłoni przed wejściem na teren budynków sejmowych,
- unikania kontaktu z powierzchniami dotykowymi,
- poruszania się wyłącznie po wyznaczonej trasie zwiedzania,
- zakrywania łokciem ust i nosa podczas kichania i kaszlu.
W trakcie kontroli pirotechnicznej wszyscy uczestnicy zwiedzania zostaną poddani pomiarowi temperatury. Sejm zastrzega, że osoby, które będą miały temperaturę ciała powyżej 38 stopni nie zostaną wpuszczone do budynku Sejmu.

 

 

Znajdziesz nas tutaj