Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Udział pracowników IPiA w międzynarodowej konferencji naukowej

Udział pracowników IPiA w międzynarodowej konferencji naukowej

11 lutego 2022 r. odbyła się konferencja naukowa na Uniwersytecie Prawno-Administracyjnym im. Leonida Yuzkova w Chmielnickim (Ukraina), zatytułowana: „Administracja publiczna na Ukrainie: wyzwania teraźniejszości i globalne imperatywy”, a współorganizowana przez Instytut Prawa i Administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Konferencja była poświęcona problematyce administracji publicznej i decentralizacji władzy. Jej zakres tematyczny obejmował aż siedem paneli. W trzech z nich zaprezentowali się pracownicy naukowo-dydaktyczni IPiA AP, którzy przygotowali następujące referaty: „Electronic delivery services in Poland – analysis of new regulations” (dr Paweł Kardasz), „Zatrudnienie w administracji publicznej w Polsce. Wybrane aspekty prawne i ekonomiczne” (dr Marcin Czechowski) oraz „Administracja samorządowa w Polsce” (mgr Adam Ostrowski). Złożone przez uczestników abstrakty referatów zostały zamieszczone w publikacji pokonferencyjnej wydanej w formie elektronicznej.

Znajdziesz nas tutaj