Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Szkolenie online z obsługi Serwisu Prawnego LEX dla studentów i pracowników AP

Szkolenie online z obsługi Serwisu Prawnego LEX dla studentów i pracowników AP

Zapraszamy studentów i pracowników AP na szkolenie z obsługi Serwisu Prawnego LEX.

Szkolenie obejmie:
- omówienie zawartości i aktualizacji serwisu, czyli jakie dane i dokumenty możemy w LEX uzyskać;
- szybkie i sprawne sposoby wyszukiwania potrzebnych dokumentów lub zagadnień o charakterze prawnym;
- praca z dokumentami; nowe rozwiązania analizy i pracy z orzecznictwem, kontekstowe cytowanie dokumentów i ich treści do generowanych pism, praca z publikacjami prawnymi;
- personalizacja pracy z LEX, czyli dostosowanie serwisu do swoich potrzeb i swojego środowiska pracy;
- aktywne formy wykorzystania wiedzy merytorycznej naszych autorów i ekspertów;
- zasoby publikacji akademickich w ramach programu LEXOTEKA.


Szkolenie będzie oparte o pakiet Serwisu Prawnego LEX użytkowany przez Akademię Pomorską w Słupsku, a składający się z modułów: LEX Akademia Premium, LEX Prawo Oświatowe Premium, Polska Bibliografia Prawnicza PAN, LEX Informator Prawno-Gospodarczy Standard, LEX Navigator Procedury Podatkowe, LEX Navigator Procedury Prawa Pracy, LEX Navigator Postępowanie Administracyjne, LEX Navigator Postępowanie Karne, LEX Navigator Zamówienia Publiczne, LEX Navigator Postępowanie Cywilne i Prawo Handlowe.


Szkolenie odbędzie się 17 XII o godzinie 16.00 (na platformie MS Teams). Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z prof. Przemysławem Dąbrowskim (przemyslaw.dabrowski@apsl.edu.pl) celem otrzymania zaproszenia do wydarzenia.

Znajdziesz nas tutaj