Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Dzień 11 listopada w polskiej tradycji państwowej stanowi symboliczną datę odzyskania w 1918 roku niepodległości po 123 latach pozostawania Polaków pod władzą trzech mocarstw zaborczych: Austro-Węgier, Prus i Rosji, które jeszcze w drugiej połowie XVIII wieku dokonały rozbioru polsko-litewskiej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Ta data przypomina także, iż suwerenność i niezawisłość nie jest dana raz na zawsze, że o te wartości należy walczyć permanentnie, bez mała każdego dnia. Tak czyniły kolejne pokolenia Polaków uczestnicząc w XIX i XX wieku w wojnach i zrywach powstańczych, których celem było zrzucenie jarzma wrogich sił i stworzenie własnej, narodowej organizacji państwowej.
Ciesząc się dzisiaj niepodległą Ojczyzną, Polsce i Jej  mieszkańcom z okazji narodowego Święta Niepodległości składamy najlepsze życzenia.

 

Stanisław Kaczor-Batowski (1866-1946), Wejście I Kompanii strzelców do Kielc 12 sierpnia 1914 roku. W środku brygadier Józef Piłsudski na Kasztance.

Znajdziesz nas tutaj