Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
ŚWIĘTO NARODOWE TRZECIEGO MAJA I ŚWIĘTO FLAGI

ŚWIĘTO NARODOWE TRZECIEGO MAJA I ŚWIĘTO FLAGI

Uchwalenie w 1791 roku Ustawy Rządowej, która utrwaliła się w świadomości Polaków i Litwinów pod nazwą Konstytucji 3 Maja było przejawem woli modernizacji oraz reformy państwa dokonanej przez elitę narodu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

I chociaż wprowadzone tym aktem normatywnym zasady ustrojowe trwały stosunkowo krótko i legły w gruzach na skutek wojny polsko-rosyjskiej 1792 roku i rozbiorów, to jednak pamięć o tym wydarzeniu inspiruje do dzisiaj kolejne pokolenia, umacniając nasze patriotyczne postawy.
Z okazji Święta Flagi i Narodowego Święta Trzeciego Maja społeczność akademicka Instytutu Prawa i Administracji składa najserdeczniejsze życzenia !

 

Józef Peszka (1767-1831), Zaprzysiężenie Konstytucji 3 Maja, papier, tusz, po 1813 roku, zbiory Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Muzeum książąt Lubomirskich

Znajdziesz nas tutaj