Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
ŚWIĘTO NARODOWE TRZECIEGO MAJA I ŚWIĘTO FLAGI

ŚWIĘTO NARODOWE TRZECIEGO MAJA I ŚWIĘTO FLAGI

Mija 230 lat od uchwalenia w murach Zamku Królewskiego w Warszawie Ustawy Rządowej, zwanej Konstytucją 3 Maja. Akt ten wraz ze stanowiącymi jego integralną część ustawami o sejmikach i miastach królewskich dążył do reformy chylącej się ku upadkowi polsko-litewskiej państwowości oraz wzmocnienia i usprawnienia funkcjonowania organów władzy publicznej.

Rezultat wysiłków patronującego temu dziełu  króla Stanisława Augusta Poniatowskiego trwał w tradycji i zbiorowej świadomości tak Polaków jak i Litwinów przez cały okres rozbiorów. To one utrzymywały  po upadku Rzeczypospolitej Obojga Narodów poczucie własnej tożsamości narodowej, inspirując patriotyczne postawy romantycznych zrywów powstańczych i pozytywistycznej pracy na rzecz utrwalania polskości, opierając się kolejnym  falom rusyfikacji i germanizacji. Doceniając historyczną wagę tej przeszłości w odbudowie odradzającej się Rzeczypospolitej Polskiej, Jej Sejm Ustawodawczy uchwalając przed stu  laty, w 1921 roku Konstytucję marcową, w preambule do tej ustawy zasadniczej nawiązywał do „[...] świetnej tradycji wiekopomnej Konstytucji 3-go Maja”.

Z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja oraz Święta Flagi dyrekcja i pracownicy Instytutu Prawa i Administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku składają najlepsze życzenia !

 

Per Krafft starszy, Portret Stanisława Augusta Poniatowskiego, olej, płótno, Zamek Królewski w Warszawie

Znajdziesz nas tutaj