Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Święto Narodowe Trzeciego Maja

Święto Narodowe Trzeciego Maja

Witaj maj ! Piękny maj,
U Polaków błogi raj.
Nierząd braci naszych cisnął,
Godność w ręku króla spała,
A wtem Trzeci Maj zabłysnął,
I nasza Polska powstała !

Słowami obrońcy Warszawy z września  1831 roku, a zarazem poety,  Rajnolda Suchodolskiego (1804-1831), autora pieśni Witaj majowa jutrzenko, do której muzykę skomponował Fryderyk Chopin (1810-1849), chcieliśmy przypomnieć o przypadającej w tym roku 229 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, pierwszej nowożytnej ustawy zasadniczej w Europie, a drugiej, po amerykańskiej, na świecie. Przez cały XIX wiek, okres, w którym nasz Naród pozbawiony został własnego Państwa, pamięć o Ustawie Rządowej z 1791 roku inspirowała kolejne pokolenia Polaków do walki o Niepodległość, zaświadczała o minionej świetności przedrozbiorowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Z okazji przypadającego w dniu 3 maja Święta Narodowego składamy wszystkim najlepsze życzenia !

prof. dr hab.dr h.c. Dariusz Szpoper

profesor zwyczajny

Dyrektor Instytutu Prawa i Administracji

Akademia Pomorska w Słupsku

 

dr hab. Przemysław Dąbrowski

profesor Akademii Pomorskiej

zastępca 

Dyrektora Instytutu 

Prawa i Administracji ds Nauki

 

dr Marcin Glicz

zastępca 

Dyrektora Instytutu

Prawa i Administracji ds Dydaktyki

Znajdziesz nas tutaj