Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Rada Prawno-Gospodarcza przy Instytucie Prawa i Administracji

Rada Prawno-Gospodarcza przy Instytucie Prawa i Administracji

W dniu 30.11.2020 roku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Prawno-Gospodarczej, działającej przy Instytucie Prawa i Administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku.

W trakcie posiedzenia uchwalono Statut i wybrano skład Prezydium Rady. Funkcję przewodniczącego objął Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku SSR Andrzej Michałowicz, zaś wiceprzewodniczącymi zostali: Prokurator Okręgowy w Słupsku Krzysztof Młynarczyk i Prezes Sądu Rejonowego w Koszalinie SSR Piotr Boguszewski.
Zgodnie z przyjętym Statutem, główne kompetencje Rady Prawno-Gospodarczej obejmują:
- opiniowanie programów studiów na kierunkach: prawo i administracja oraz dostosowywanie ich do aktualnych potrzeb rynku pracy,
- przedstawianie oczekiwań pracodawców wobec absolwentów kierunków studiów o profilu praktycznym,
- współpracę w zakresie organizowania praktyk studenckich,
- wyrażanie opinii w przedmiocie strategii rozwoju Instytutu Prawa i Administracji, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Szerzej na temat Rady Prawno-Gospodarczej:

https://pia.apsl.edu.pl/instytut-prawa-i-administracji/instytut/rada-prawno-gospodarcza

 

Znajdziesz nas tutaj