Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Propedeutyka prawa w szkołach ponadpodstawowych

Propedeutyka prawa w szkołach ponadpodstawowych

W roku akademickim 2021/2022 Instytut Prawa i Administracji, w ramach programu: Propedeutyka prawa w szkołach ponadpodstawowych, przygotował serię wykładów online oraz warsztaty organizowane w siedzibie IPiA dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Oferta wykładów online w roku akademickim 2021/2022:

prof. dr hab. Przemysław Dąbrowski
- „Czy Sokrates musiał wypić cykutę?"
- „Jak zrozumieć konfucjanizm i taoizm?"
- „Czy kierownik może być autokratą lub demokratą?"
- „Śmierć Prezydenta – o procesie Niewiadomskiego"
- „Stoicyzm w naszym życiu"

dr hab. Mikołaj Tarkowski, prof. AP
- „Samotna gra w państwo. Czynniki stabilizacji i destabilizacji współczesnych społeczeństw"

dr hab. Marcin Glicz, prof. AP
- „Prawne podstawy działalności gospodarczej”

dr Marcin Czechowski
- „Jak załatwić sprawę w urzędzie? Praktyczne aspekty postępowania administracyjnego"
- „Nie wystarczy mieć rację, trzeba jeszcze to udowodnić. Podstawy postępowania cywilnego"

dr Renata Wiaderna-Kuśnierz
- „Czy mój avatar narusza prawa autorskie? O utworze oraz autorskich prawach osobistych i majątkowych"

dr Paweł Kardasz
- „Ochrona danych osobowych w Polsce i UE - zarys rozwiązań prawnych"

dr Oskar Kanecki
- „Sądy kapturowe w Rzeczypospolitej Obojga Narodów."
- „Meandry sądownictwa szlacheckiego."

dr Łukasz Młynarkiewicz
- „Rola i zadania ustawowe Państwowej Agencji Atomistyki"

dr Anita Lutkiewicz-Rucińska
- „Prawo cywilne jako prawo życia codziennego"

dr Maciej Bendorf-Bundorf
- „Pojęcie działalności gospodarczej. Czy jesteś przedsiębiorcą?”

mgr Maciej Helmin
- „Możliwości rozwoju w wymiarze sprawiedliwości"

mgr Radosław Pietrzak
- „Przestępczość wśród nieletnich i młodocianych"
- „Okoliczności wyłączające bezprawność czynu, oraz okoliczności wyłączające winę"

mgr Natalia Pliszka
- „Przeciwdziałanie przestępczości nieletnich w polskim i amerykańskim systemie prawnym"

mgr Piotr Skorek
- „Charakterystyka zawodu radcy prawnego oraz zawodu adwokata"
- „Prawa autorskie do gier komputerowych, prawa autorskie do filmu"
- „Torrenty czy są legalne i bezpiecznie ? Zagrożenia związane z ściąganiem plików z Internetu"
- „Rola profesjonalnego pełnomocnika/obrońcy w procesie karnym"

mgr Anna Skolimowska
- „Kiedy rynki finansowe upadają" Wielkie kryzysy finansowe"

mgr Aleksandra Młynarkiewicz
- „Kiedy mogę zostać uniewinniony, a kiedy skazany?"

mgr Kamil Gaweł
- ,,Jak Amerykanie wybierają Prezydenta? Kilka słów o Kolegium Elektorów USA"

mgr Adam Ostrowski
- „30 lat samorządu. Kształtowanie się sytuacji prawnej "małych ojczyzn" w Polsce"
- „Finanse samorządu terytorialnego - filar rozwoju lokalnych społeczności"
- „Władza wykonawcza w gminie, powiecie i województwie - różnice i dyskusja nad możliwymi zmianami"
- „Decentralizacja a centralizacja - granice swobody funkcjonowania samorządu terytorialnego"

 

Warsztaty z kolei, organizowane w siedzibie IPiA, będą dotyczyć podstaw prawa oraz prawa cywilnego. Uczniowie zapoznają się z podstawową terminologią, nauczą się sporządzać wybrane umowy i zmierzą się z różnymi kazusami.

Dyrektorzy Szkół, którzy chcieliby nawiązać współpracę z Instytutem w zakresie zorganizowania wykładów oraz warsztatów, proszeni są o kontakt z mgr. Adamem Ostrowskim - adam.ostrowski@apsl.edu.pl

Znajdziesz nas tutaj