Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Projekt z prawa administracyjnego „Ogólnopolski monitoring regulaminów kąpielisk”

Projekt z prawa administracyjnego „Ogólnopolski monitoring regulaminów kąpielisk”

Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE, z siedzibą w Słupsku organizuje projekt zatytułowany: „Ogólnopolski monitoring regulaminów kąpielisk”.

Projekt skierowany jest do studentów prawa i administracji oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy stworzą 30 zespołów mieszanych (uczeń szkoły ponadpodstawowej oraz student).

Zespoły przebadają 2477 gmin w Polsce pod kątem występowania kąpielisk, następnie sprawdzą zapisy regulaminów pod kątem zgodności z aktami prawa powszechnie obowiązującego.

Zadaniem zespołów będzie wykrycie nieprawidłowości oraz doprowadzenie do podjęcia stosownych działań legislacyjnych w celu wyeliminowania z obrotu prawnego niezgodnych z prawem regulacji prawa miejscowego.

Ostatnim etapem będzie monitoring regulaminów po zmianach oraz sporządzenie raportu z monitoringu.

W raporcie zostaną wymienione wszystkie osoby biorące udział w projekcie oraz jednostki szkolne i uczelnie, do których uczęszczają.

Na zakończenie projektu odbędzie się konferencja z udziałem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Raport zostanie rozesłany do wszystkich gmin, uczelni i szkół biorących udział w projekcie, biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Najwyższej Izby Kontroli, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Wojewodów wszystkich województw.

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają certyfikaty projektowe.

Spotkania w projekcie planowane są on-line na platformie ZOOM, zaś praca zespołów jest zdalna.

Studenci mogą realizować projekt w ramach obowiązkowych praktyk studenckich.

Nasze stowarzyszenie chętnie podpisze w tej sprawie porozumienie.

Nabór trwa do 10 listopada. Stowarzyszenie zastrzega możliwość wcześniejszego zamknięcia naboru w przypadku dużej ilości chętnych.

Adres:  inspiracje@inspiruj.org

Znajdziesz nas tutaj