Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Pracownicy IPiA wśród autorów Komentarza do Kodeksu cywilnego

Pracownicy IPiA wśród autorów Komentarza do Kodeksu cywilnego

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się praca zbiorowa, zatytułowana: „Kodeks cywilny. Komentarz”

W gronie autorów Komentarza są pracownicy IPiA: dr hab. Marcin Glicz, prof. AP i dr Anita Lutkiewicz-Rucińska.
„Kodeks cywilny. Komentarz”, stanowi syntetyczne i przejrzyste opracowanie przydatne prawnikom-praktykom, badaczom prawa, jak i innym osobom poszukującym wiedzy z zakresu prawa cywilnego, w szczególności studentom i aplikantom.
Komentarz jest dostępny również w wersji elektronicznej w bazie LEX.

Zapraszamy do lektury!

 

Znajdziesz nas tutaj