Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Pierwszy numer rocznika "Review of Institute of the Grand Duchy of Lithuania"

Pierwszy numer rocznika "Review of Institute of the Grand Duchy of Lithuania"

Z przyjemnością informujemy, że ukazał się pierwszy numer czasopisma wydawanego przez Instytut Prawa i Administracji, Gdańską Szkołę Wyższą oraz Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego z siedzibą w Kownie, zatytułowany:

„Review of Institute of the Grand Duchy of Lithuania”.
W pierwszym numerze znalazły się artykuły naszych pracowników: prof. dr. hab. Przemysława Dąbrowskiego: Augustyn and Tadeusz Wróblewski – difficult brotherly relations as presented in family correspondence. At the genesis of social, political and legal thought, dr. hab. Mikołaja Tarkowskiego, prof. AP: Evolution of administrative exile in the 19th century in Russia in the selected memories of residents of the Kaunas and Vilnius governorates suspected of committing political crimes, a także dr. Oskara Kaneckiego: The Third Statute of Lithuania in the Russian Empire until 1840.

Ponadto, w numerze swoje teksty opublikowali autorzy z Litwy, Ukrainy i Włoch.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułów opublikowanych na stronie:

https://ojs.gsw.gda.pl/index.php/RIGDL/

Znajdziesz nas tutaj